Magiszterképzés - Református szakirány

A képzésről

A református egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Magiszteri felvételi vizsga

A magiszteri képzésre való jelentkezés előfeltétele a protestáns teológiai alapképzés. A magiszteri képzésre sikeres felvételi vizsga után lehet beiratkozni. A felvételi vizsgával kapcsolatos információ ezen az oldalon található.

Magiszteri záróvizsga

Magiszteri záróvizsgára jelentkezhet az a hallgató, aki eleget tett a képzés feltételeinek, sikeresen lezárta a leckekönyvét, benyújtotta magiszteri szakdolgozatát. A záróvizsgára való jelentkezését a hallgatónak írásbeli kéréssel kell jeleznie.

A záróvizsga két részből áll: a magiszteri szakdolgozat szóbeli megvédése és szóbeli záróvizsga teológiai szaktárgyakból a megadott tételsor alapján. Minden vizsga bizottság előtt történik. A vizsgákon legfeljebb egyszer lehet tételt cserélni a felelet megkezdése előtt. A tételcsere két jegyérték levonásával jár. A feleleteket a bizottság 1-től 10-ig terjedő osztályzattal értékeli. A sikeres záróvizsga alapfeltétele a legkevesebb 6-os osztályzatú magiszteri szakdolgozat és legkevesebb 5-ös szakvizsga.

A jelöltek a magiszteri képzés befejezése után (leckekönyv lezárása) három egymást követő vizsgaidőszakban jelentkezhetnek magiszteri záróvizsgára. Aki három egymást követő vizsgaidőszakban nem tesz sikeres zárvizsgát, elveszti a magiszteri megszerzéséhez való jogát.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 16 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

2. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

3. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés

4. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés