Programul de masterat - Teologie protestantă pastorală aplicată

Programul de masterat în teologie protestantă pastorală se adresează celor interesați să devină preoți sau alți funcționari în cadrul bisericilor protestante (reformate, luterane, unitariene), în alte instituții aferente acestor biserici, sau instituții publice care colaborează cu biserica. Programul are două scopuri. În primul rând îi oferă studenților un cadru avansat de corelare a cunoștințelor teologice cu activitatea profesională, echipându-le cu fundalul necesar pentru activitatea lor viitoare în cadrul acestor instituții menționate mai sus. Pe de altă parte, acest program le oferă posibilități de aprofundare în unul din subiectele liber alese din domeniul teologiei de a efectua cercetări științifice individuale sau colective.

Competențele asigurate prin programul de studii

  • Realizarea misiunii de propovăduire a credinței în spirit irenic;
  • săvârșirea ritualurilor cultice;
  • proiectarea și elaborarea unui discurs argumentat pe baza textelor sacre;
  • enunțarea corectă a doctrinei și a normelor morale ale cultului/bisericii;
  • pastorația și consilierea eficientă a credincioșilor;
  • analizarea și interpretarea datelor privind istoria cultului / bisericii și a altor religii;
  • abilitarea de cercetare științifică individuală și colectivă în diferitele domenii ale teologiei;
  • aplicarea tehnicilor de muncă eficientă în echipă multidisciplinară pe diverse paliere ierarhice, respectând principiile de credință;
  • organizarea și administrarea eficientă a comunității cultului / bisericii;
  • abilitarea formulării unei strategii de optimizare a pregătirii profesionale continue prin actualizarea conținuturilor învățării, aplicarea tehnologiilor informației și prin utilizarea limbilor străine.

Posibilități de angajare

Programul de studiu oferă cursuri de formare pentru ocuparea următoarelor posturi: preot paroh; profesor de religie în școlile medii, licee și în învățământul superior; preot de tineret; preot spital; preot penitenciar; misionar; consilier bisericesc; consilier al instituțiilor de diaconie, de misiune, de învățământ; cercetător științific în domeniul teologiei.