Cadele didactice ale Institutului Teologic Protestant

Cadre didactice cu specializare în teologie

Adorjáni Zoltán

Dr. Adorjáni Zoltán este profesor la catedra de Noul Testament.

Discipline predate:
Limba ebraică, Limba greacă, Istoria erei intertestamentare, Exegeza Noului Testament

Contact:
camera: et. 1 / cam. 11.
email: adorjani@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744989052

Balogh Csaba

Dr. Balogh Csaba este conferențiar la catedra de Vechiul Testament.

Discipline predate:
Metodologia exegezei Vechiului Testament, Exegeza Vechiului Testament, Teologia Vechiului Testament, Cartea lui Daniel și literatura apocaliptică, Limba accadică, Limba ebraică din Qumran

Contact:
birou: et. 1 / camera 131
tel(m): +4(0)743642206
email: csbalogh@proteo.cj.edu.ro
web: https://proteo.academia.edu/CsabaBalogh

Benkő Timea

Drs. Benkő Timea este asistent la catedra de teologie sistematică și liturgică lutherană.

Discipline predate:
Dogmatică lutherană, Liturgică lutherană, Imnologie, Istoria muzicii bisericești

Contact:
office: et. 2 / cam. 237.
email: benkotim@yahoo.com
tel(m): +4(0)744490977

Buzogány Dezső

Dr. Buzogány Dezső este conferențiar asociat la catedra de Istoria bisericii.

Discipline predate:
Istoria bisericii protestante, Limba latină

Contact:
birou: et. 1. / camera 138.
email: dezsobuzogany@gmail.com
tel(m): +4(0)754066921

Czire Szabolcs

Dr. Czire Szabolcs este conferențiar la catedra unitariană de Noul Testament.

Discipline predate:
Introducere în Vechiul Testament, Introduere în Noul Testament, Exegeza Vechiului Testament, Exegeza Noului Testament, Teologia Vechiului Testament, Teologia Noului Testament, Sociologia religiei

Contact:
birou: et. 1 / camera 133.
email: cziresza@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)740293942

Horváth Levente

Dr. Horváth Levente, cadru didactic asociat, lector la catedra de teologie practică.

Discipline predate:
Misiologie, Misiologie aplicată

Contact:
email: lhorvath@proteo.cj.edu.ro

Kállay Dezső

Dr. Kállay Dezső este lector la catedra de Noul Testament.

Discipline predate:
Introducere în Noul Testament, Metodologia exegezei Noului Testament, Theologia Noului Testament, Ermeneutica Noului Testament

Contact:
office: et. 1 / camera 135.
email: kallay@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)741405849

Kató Szabolcs Ferencz

Dr. Kató Szabolcs Ferencz este lector la catedra Vechiul Testament.

Discipline predate:
Introducere în Vechiul Testament I-IV, Limba germană teologică I-II, Metodologia cercetării (BA), Etica și metodologia cercetării (MA)

Contact:
iroda: et. 1 em. / cam. 137.
tel(m): (+4)0746 892 802
email: katoszabolcs@proteo.cj.edu.ro

Kiss Jenő

Dr. Kiss Jenő este professor la catedra de Teologie Practică.

Discipline predate:
Omiletică, Teologie pastorală, Practică omiletică, Practică pastorație

Contact:
office: et. 2. / camera 223.
email: kissjeno@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744833412

Kolumbán Vilmos József

Dr. Kolumbán Vilmos József este profesor la catedra de Istorie Bisericească.

Discipline predate:
Istoria bisericii universale

Contact:
birou: et. 1. / camera 138.
email: vkolumban@proteo.cj.edu.ro
tel(m): +4(0)744581289

Koppándi Botond Péter

Dr. Koppándi Botond Péter este lector la catedra de teologie practică unitariană.

Discipline predate:
Introducere în Omiletică, Practică omiletică, Catehetică, Poimenică, Oicodomenică, Limbă engleză teologică

Contact:
birou: et. 1 / cam. 111.
email: koppandi@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0744209759

Kovács Sándor

Dr. Kovács Sándor este conferențiar la catedra de Istoria Bisericii Unitariene.

Discipline predate:
Istoria religiei, Istoria bisericii unitariene, Istoria culturii maghiare

Contact:
birou: et. 1. / camera 135.
email: sandorkovacs@unitarius.org
tel(m): +4(0)74XXXXXX

Papp György

Dr. Papp György este lector la catedra de studii biblice.

Discipline predate:
Limba ebraică, Limba greacă

Contact:
birou: et. 1 / camera 133
tel(m): (+4)0740965221
email: pgyvdm@yahoo.co.uk

Rezi Elek

Dr. habil. Rezi Elek este profesor la catedra de teologie sistematică unitariană.

Discipline predate:
Dogmatică unitariană, Etică unitariană, Istoria filozofiei moderne, Filosofia religiei, Etică socială, Simbolică

Contact:
offce: et. 1. / camera 132.
email: rezielek@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4) 0774 067 885

Somfalvi Edit

Dr. Somfalvi Edit este lector la catedra de teologie practică.

Discipline predate:
Catechetică, Liturgică, Limbaj teologic englez

Contact:
birou: et. 1 / camera 101
email: edit.somfalvi@gmail.com
tel(m): +4(0)744479972

Visky Sándor Béla

Dr. habil. Visky S. Béla este profesor la catedra de teologie sistematică.

Discipline predate:
Dogmatică, Etică, Simbolică, Apologetică

Contact:
birou: et. 2 / camera 233
email: viskybela@yahoo.com
tel(m): +4(0)746453735