Anunțuri

Fri, 2021-04-16 19:41 | de 2 luni

În secțiunea științe sociale a Conferinței Științifice a Studenților Maghiari, secția științe religioase și teologie, organizată și coordonată în 2021 de Universitatea Metropolitan din Budapesta, studenții ITP au câștigat cinci premii.

Sat, 2020-04-18 14:37 | de 1 an

Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca în ședința sa din 17 aprilie 2020 a validat rezultatul alegerii desfășurată în data de 16 aprilie 2020, în urma căreia d-l conf. univ. dr. Balogh Csaba a fost ales în funcția de decan pe perioada 2020-2024.

Wed, 2020-04-01 10:18 | de 1 an

Concursul pentru ocuparea funcției de decan ITP se desfășoară conform reglementărilor legale în vigoare după următorul program:

Thu, 2020-03-12 18:04 | de 1 an

Cu referire la circulara DSP nr. 2660/10.03.2020, vă comunicăm că în conformitate cu recomandările formulate de autoritățile competente, conducerea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITPCN) a luat următoarele măsuri:

Fri, 2020-02-28 13:48 | de 1 an

În ședința sa din 27 februarie 2020, Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a validat rezultatul alegerii rectorului organizat în data de 25 februarie 2020. Noul rector ales pentru perioada 2020-2024 este d-l profesor univ. dr. Kolumbán Vilmos József.

Sat, 2020-02-01 15:41 | de 1 an

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

Thu, 2020-01-16 14:22 | de 1 an

Pentru ocuparea postului didactic vacant în anul universitar 2019-2020 de lector universitar, poziția 15, la Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, și-a depus dosarul de candidatură dl. Dr. Kató Szabolcs-Ferencz.

Thu, 2019-12-12 16:08 | de 1 an

Rectoratul și Senatul Institutului prezintă hotărârea Senatului și calendarul alegerilor.

Wed, 2019-07-17 16:48 | de 1 an

În timpul sesiunii de admitere din 2019 au fost admiși un număr total de 20 studenți după cum urmează: Biserica Reformată din Ardeal: 4 fem. și 7 bărb., Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului: 2 fem. și 4 bărb., Biserica Unitariană Maghiară: 3 fem.

Thu, 2019-06-20 18:00 | de 2 ani

Referendumul organizat de către Institutul Teologic Protestant a fost validat de către Senatul universitar.

Wed, 2019-05-15 12:49 | de 2 ani

Rectoratul și Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță prin prezenta că Referendumul pentru stabilirea modalității de alegere a rectorului se va desfășura, conform hotărârii Senatului nr. 113_9 din 12.03.2019, în data de 18 iunie 2019, între orele 9.00-17.00 la secția de votare organizat în clădirea Institutului.

Wed, 2019-02-20 08:28 | de 2 ani

În ședința sa din 19 februarie 2018 Senatul a validat rezultatul concursului și candidatului dl. Dr. VISKY Sándor Béla i se acordă titlul de profesor universitar.

Wed, 2019-02-06 16:19 | de 2 ani

ITP anunță programul concursului pentru ocupare a postului didactic vacant și membrii comisiei de examinare.

Tue, 2019-01-29 14:15 | de 2 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că o persoană și-au depus dosarul de candidatură pentru ocuparea funcției didactice vacante scoasă la concurs.

Mon, 2018-02-12 12:07 | de 3 ani

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.

Sat, 2018-01-13 13:50 | de 3 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

Thu, 2017-07-20 22:17 | de 3 ani

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

Thu, 2017-07-20 21:28 | de 3 ani

15 candidați aparținând Eparhiei Reformate din Ardeal, 10 candidați aparținând Eparhiei Reformate de pe lângă Piatra Craiului și 3 candidați aparținând Bisericii Unitariene Maghiare au fost admise în sesiunea de vară 2017.

Wed, 2017-06-21 15:36 | de 4 ani

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că patru candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

Tue, 2016-09-27 23:23 | de 4 ani

În anul academic 2016-2017 s-au înscris la ITP 159 de studenți la licență și masterat de teologie protestantă pastorală.

Tue, 2016-07-26 23:22 | de 4 ani

Raportul de autoevaluare schițează situația curentă a Școlii Doctorale din Institutul Teologic Protestant.

Thu, 2016-06-09 14:12 | de 5 ani

Acordul ratificat pe 9 iunie 2016 are scopul de a consolida cooperarea între cele două universități în domeniile educației și cercetării.

Wed, 2016-05-25 10:14 | de 5 ani

Admiterea la anul universitar 2016-2017 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 15-21 iulie 2016.

Tue, 2016-04-26 18:24 | de 5 ani

Din cauza unor defecțiuni tehnice siteul ITP a fost recreat dintr-un backup. Ne cerem scuze pentru eventualele neplăceri până ce funcțiunea siteului va fi restabilită.

Fri, 2016-04-22 19:39 | de 5 ani

Senatul Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca în ședința sa din 21 aprilie 2016 a validat rezultatul alegerii desfășurată în data de 19 aprilie 2016, în urma căreia d-l lector univ. dr. Balogh Csaba a fost ales în funcția de decan pe perioada 2016-2020.

Wed, 2016-03-02 16:58 | de 5 ani

În şedinţa sa din 2 martie 2016, Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul alegerii din 29 februarie 2016, în urma căreia Dr. Kállay Dezső a fost ales în funcția de rector pentru perioada 2016-2020.

Mon, 2016-02-29 23:05 | de 5 ani

În ședința consiliului ARACIS din data de 25.02.2016 s-a finalizat evaluarea externă a calității academice pentru ITP, în urma căreia s-a propus acreditarea Institutului cu ”încredere”.

Sun, 2015-12-13 20:20 | de 5 ani

Calendarul alegerilor a fost stabilit pe baza reperelor transmise de MECS cu Ordin nr. 3751 din 29 aprilie 2015.

Sun, 2015-11-29 13:52 | de 5 ani

Institutul Teologic Protestant a aderat la mobilitatea Erasmus+ în septembrie 2014. Rezultatele primului an relevă startul excelent al acestui program.

Fri, 2015-09-18 17:43 | de 5 ani

În urma finalizării rezultatelor din sesiunea de admitere in lunile iulie și septembrie, 24 noi studenți vor începe studiile anul academic 2015-2016.

Thu, 2015-09-10 19:34 | de 5 ani

Datele finale pentru primul an al programului Erasmus+ dezvăluie un start cu succes privind contactele inter-instituționale.

Thu, 2015-07-23 11:09 | de 5 ani

Admiterea pe anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată se va desfășura între 15-17 septembrie 2015.

Wed, 2015-07-22 15:59 | de 5 ani

Senatul Institutului Teologic Protestant a validat rezultatul referendumului organizat pentru alegerea modalității de desemnare a rectorului.

Tue, 2015-06-16 18:25 | de 6 ani

Rectoratul și Senatul Institutului anunță că referendumul se va desfășura în data de 16 iulie 2015 în clădirea Institutului.

Mon, 2015-06-08 22:48 | de 6 ani

Datorită lucrărilor de renovare serviciul bibliotecar va fi indisponibil în perioada august-octombrie 2015.

Tue, 2015-02-24 00:19 | de 6 ani

Admiterea la anul universitar 2015-2016 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 13-17 iulie 2015.

Sat, 2014-04-19 21:53 | de 7 ani

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru masterat în teologie protestantă pastorală aplicată se va desfășura între 2-7 iulie 2014.

Fri, 2014-04-11 12:22 | de 7 ani

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru licență în teologie protestantă pastorală reformată, evanghelică și unitariană se va desfășura între 11-18. iulie 2014.