ITP a semnat un acord de colaborare cu Universitatea Babeș-Bolyai

Acordul ratificat pe 9 iunie 2016 are scopul de a consolida cooperarea între cele două universități în domeniile educației și cercetării.


Institutul Teologic Protestant și Universitatea Babeș-Bolyai au deja o relație informală de aproape două decenii. Cadrele dicactice ale UBB și ITP au participat reciproc în diferite programele de studii, sau au fost membri în diverse comitete în cadrul celor două universități. Prin urmare, prezentul contract autentifică de fapt o relație deja existentă cu scopul de a îmbunătăți oportunitățile de cooperare în viitor. Un prim pas explicit în acest sens va fi o conferință organizată în comun având ca temă aniversarea a celor 500 de ani de la Reformație. Conferința va avea loc în noiembrie 2016.

Acordul dintre cele două universități a fost inițiat de către fostul rector Rezi Elek, în prezent prorector ITP, și Anna Soós, prorector UBB, și a fost de asemenea sprijinit de către organele executive ale bisericilor susținătoare ITP. Acordul a fost semnat de către Kállay Dezső, rector ITP, și Ioan-Aurel Pop, rector UBB. La acest eveniment au mai participlat Anna Soós și Bálint Markó prorectori, József Benedek, președintele senatului, din partea UBB, precum și Rezi Elek, prorector, Adorjáni Zoltán, președintele senatului, și Balogh Csaba, decan, din partea ITP.