Legație

Az egyházi év három nagy ünnepén, karácsonykor, húsvétkor és pünkösdkor a teológiai hallgatók legációs szolgálatot végeznek Erdély és Partium különböző gyülekezeteiben. A legációs gyakorlat három célt szolgál. (1) A legáció része az egyetemi gyakorlati képzésnek. A legációs szolgálatokról a lelkipásztorok visszajelzést küldenek, amely révén figyelemmel kísérhető az egyes hallgatók lelkészi szolgálatra való felkészülése. (2) A teológiai hallgatók legációs szolgálata személyessé teszi és erősíti azt a kapcsolatot, amely fennáll a Teológiai Intézet és az ezt támogató egyházak és egyházközségek között. (3) A teológiai hallgatók számára a legáció alkalmával összegyűjtött adományok segítséget jelentenek tanulmányaik elvégzéséhez.