Despre Institutul Teologic Protestant

Motivația existentei și originile

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) este universitatea comună a trei biserici protestante, înființată în scopul formării preoților pentru Eparhia Reformată din Transilvania, Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului, Biserica Unitariană Maghiară și Biserica Evanghelică-Lutherană din România. Conform tradiției de mai multe secole ale învățământului bisericesc europene și transilvănene, ITP reprezintă comunitatea academică a profesorilor și studenților (universitas magistrorum et scholarium).

Bazele conceptuale ale ordinii interioare ITP și a activității desfășurate de către acesta constituie confesiunile, statutele și canoanele celor trei biserici susținătoare. Carta universitară a ITP este axată pe documentele susmenționate, fiind în același timp în concordanță cu legislația internă și internațională în vigoare.

Trăsături distinctive

Institutul Teologic Protestant tinde să îmbine identitatea protestantă creștină conectată la valorile civilizației europene cu tradiția ecleziastică transilvăneană. ITP este singura instituție de învățământ superior din România menită să pregătească preoți pentru cele trei biserici protestante menționate. În spiritul tradiției noastre academice, ITP dorește să pună teologia în slujba comunităților bisericești: propovăduirea fidelă a învățăturii Evangheliei în mediul actual, având în vedere structura multiconfesională și multiculturală a societății mileniului trei. Această misiune trebuie continuată într-un spirit deschis, profitând de rezultatele unei activități academice de calitate.

Intenții

Teologia trebuie să fie rodul unei munci libere de cercetare, mai degrabă decât o expresie a unor interese instituționale dogmatice sau autoritare. În acest mod teologia devine o știință vie, menirea ei fiind cea a unei gândiri responsabile față de viața bisericii, care să abordeze în spirit critic tradiția primită. Ea trebuie să fie, într-o manieră constructivă, un model de gândire critică față de instituția pe care o servește și pe care o promovează. PTI intenționează să creeze un dialog teologic universitar de înaltă ținută, comensurabilă prin originalitatea mesajului său creștin, prin fidelitatea sa față de revelația divină și tradiție, prin rigoarea sa logică și epistemologică în raport cu științele umane, precum și prin relevanța sa socială și culturală în raport cu lumea contemporană.

Fiind moștenitorul ideii de libertate a religiilor și inclusivismului, ITP este o instituție unde caracterul atelierelor de cercetare face posibilă obținerea titlului de doctor în mai multe limbi (maghiară, română, germană, engleză, olandeză). În acest fel ITP intenționează să contribuie atât la dezvoltarea științei teologice maghiare cât și la răspândirea spiritului cultural european.

Misiunea didactică și de cercetare ITP

Principiile care stau la baza activității ITP sunt înscrise în Carta Institutului. ITP funcționează pe baza autonomiei universitare în acord cu cadrul legal reglementat prin Constituție, Legea Învățământului, Legea Personalului Didactic și acte normative proprii. Misiunea Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca constă în:

  • pregătirea preoților bisericilor protestante din România (Biserica Reformată, Biserica Unitariană, Biserica Evanghelică-Lutherană) în cadrul programului acreditat de licență, Teologie protestantă pastorală;
  • aprofundarea în domeniul studiilor de licență, dezvoltarea capacităților de cercetare științifică și profesionalizare în sensul dobândirii de competențe în domeniul specializat al teologiei pastorale și aplicarea practică a acesteia în contextul bisericilor locale în cadrul programului acreditat de masterat, Teologie protestantă pastorală aplicată;
  • cercetare științifică în colaborare cu alte instituții din Europa și America;
  • reorganizarea Școlii Doctorale conform noilor norme în vigoare (în curs de elaborare);
  • publicarea (prin propria sa editură) a unor lucrări teologice relevante, puse atât în slujba preoților cât și academicilor, contribuind la dezvoltarea cercetării în domeniu.

La capitolul pregătirii preoților pentru bisericile susținătoare menționate mai sus, Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca este singura instituție de acest profil și cu această misiune din România. De-a lungul existenței sale, inclusiv în ultimii 20 de ani, peste 90% din absolvenții ITP au fost angajați în slujba bisericilor susținătoare, iar într-un procent crescător au urmat și urmează studii superioare atât în țară cât și în universitățile occidentale.

Îndeplinirea misiunii și obiectivelor se realizează în conformitate cu prevederile planurilor de învățământ și a programelor analitice, cadrele didactice desfășurându-și activitatea educațională și de cercetare prin utilizarea spațiilor de învățământ, a bazei materiale și informaționale existente în cadrul ITP Cluj.