Cercetare în Institutul Teologic Protestant

În cadrul Institutului se desfăşoară o amplă activitate de cercetare în diferitele domenii ale teologiei, conform proiectelor de cercetare, care corelează diferitele domenii de specialitate, definind pe termen scurt şi mediu principalele obiective ale cercetării ştiinţifice.

Activitatea de cercetare este o obligaţie de bază a fiecărui cadru didactic. Institutul stimulează participarea în programele naţionale şi internaţionale de cercetare. Cercetarea ştiinţifică se concentrează în Centrul de Cercetare ITP. Conducerea Institutului încurajează participarea studenţilor, masteranzilor şi doctoranzilor la cercetarea ştiinţifică.