Admitere la masterat în teologie pentru anul universitar 2014-2015

Admiterea pe anul universitar 2014-2015 pentru masterat în teologie protestantă pastorală aplicată se va desfășura între 2-7 iulie 2014.


CALENDARUL ADMITERII

 • 2 iulie 2014: Înscrierea candidaţilor;
 • 3-4 iulie 2014: Susținerea planului de cercetare individuală;
 • 4 iulie 2014: Afişarea rezultatelor;
 • 6-7 iulie 2014: Soluționarea contestațiilor și afişarea rezultatelor finale;

ACTELE NECESARE ÎNSCRIERII LA CONCURSUL DE ADMITERE

 • Cerere de înscriere tip;
 • Copie carte de identitate;
 • Diploma de licență (original/copie legalizată sau adeverinţă de absolvire nivel licenţă în original pentru absolvenţii promoţiei 2013);
 • Foaia matricolă (copie);
 • 2 fotografii 3/4;
 • Adeverință medicală tip;
 • Planul de cercetare privind lucrarea de masterat aprobată de către cadrul didactic coordonator (planul de cercetare va fi înaintată la secretariatul Institutului până la data de 28.06.2013.).
 • Candidaţii absolvenţi de licenţă care provin din afara Institutului pe lângă aceste acte trebuie să aibă asupra lor:

 • Certificatul de naştere (copie legalizată);
 • Atestare/diplomă privind cunoştinţele unei limbi de circulaţie internaţională;
 • Adeverinţă de botez şi de confirmare;
 • Recomandarea eparhiei sau episcopiei susţinătoare Institutului.

Pentru alte detalii vezi Regulamentul de admitere la studiile universitare de masterat.