Ilieni 2003. Evaluarea prezentului și viitorului Institutului Teologic Protestant

În perioada 9-10 iulie 2023, profesorii Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) și reprezentanții Eparhiile Bisericilor Reformate din Ardeal și de pe lângă Piatra Craiului s-au întâlnit pentru a patra oară.


În perioada 9-10 iulie 2023, profesorii Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca (ITP) și reprezentanții Eparhiile Bisericilor Reformate din Ardeal și de pe lângă Piatra Craiului s-au întâlnit pentru a patra oară (prima întâlnire a avut loc în 2016). Aceste întâlni a ca scop evaluarea activității în cadrul Institutul Teologic, în colaborare cu liderii bisericilor reformate fondatorii și susținătorii Institutului, și dezvoltarea de planuri comune pentru viitoarea colaborare între ITP și bisericile susținătoare.

Din partea Eparhiei Reformate din Ardeal au participat Episcopul Béla Kató, Secretarul General Vilmos József Kolumbán, Directorul General László Szegedi, Directorul Attila Ambrus și Cancelarul Sándor Gáll. Din partea Eparhiei Reformate de pa lângă Piatra Craiului a fost prezent Episcopul Szabolcs Bogdán. Membrii facultății ITP participanți: Zoltán Adorjáni, Csaba Balogh, Dezső Buzogány, Éva Éles, Levente Horváth, Dezső Kállay, Jenő Kiss, Sándor Előd Ősz, György Papp, Edit Somfalvi, József Székely și Sándor Béla Visky.

În cadrul întâlnirii din 2023 s-au discutat opt teme. Vice-Rectorul Csaba Balogh a analizat datele privind admiterea pentru ultimii cinci ani (2019-2023). A subliniat faptul că pandemia din 2021 a influențat semnificativ numărul de aplicanți. Cu toate acestea, în anii 2022 și 2023, s-a înregistrat o ușoară creștere a numărului de candidați. De asemenea, a remarcat că nu a existat o creștere semnificativă a candidatelor feminine în comparație cu anii precedenți. În mod remarcabil, proporția de aplicanți din Eparhia Reformată de pe lângă Piatra Craiului a crescut în ultimii ani. Datele au relevat, de asemenea, o scădere continuă a numărului de studenți din liceele reformate care aplică pentru Institutul Teologic. În trecut, aproximativ jumătate dintre candidați proveneau din instituții afiliate bisericii reformate în anii 2019-2020, în timp ce în 2021, în anul pandemiei, aproximativ 2/3 dintre candidați au provenit din instituții afiliate bisericii. Cu toate acestea, acest număr a scăzut la 1/3 în 2023. De asemenea, s-a observat că numărul de instituții care trimit candidați a devenit mai fragmentat. Mai mulți studenți au provenit din instituții care nu erau surse tipice de candidați la Institutul Teologic. Acest lucru ridică întrebarea dacă nu ar merita să extindem programul de promovare a Institutului și către licee care nu au fost luate în considerare anterior. (O analiză detaliată a datelor de admitere poate fi găsită în documentul PDF atașat sau la acest link: aici).

În a doua zi a întâlnirii, s-a discutat evaluarea activităților de promovare ale instituției în ultimul an universitar. În 2022-2023, au fost organizate cinci evenimente de acest fel. Pe data de 23 mai 2022, un program de promovare a fost prezentat la Colegiul Reformat din Satu Mare de către coordonatorul Szabolcs Ferencz Kató și studenții de teologie Réka Kánya și Titus Pop. Pe 1 și 4 august 2022, două tabere pentru tineret au inclus prezentări despre ITCP. Pe data de 8 octombrie 2022, caravana a vizitat Colegiul Reformat din Székelyudvarhely (Odorheiu Secuiesc), coordonată de Szabolcs Kató și însoțită de István Telegdi, Norbert Jónás, Orsolya Páll și Beatrix Bíró. Pe data de 17 februarie 2023, Institutul Teologic și-a deschis porțile pentru elevii de liceu interesați să aplice. 44 de elevi de liceu au vizitat Institutul din Cluj-Napoca în ziua cu porțile deschise. Tabăra de vară planificată în Valea Zetea a fost anulată în acest an din lipsă de interes. În cadrul discuțiilor, s-a subliniat că programul de promovare trebuie să continue. În afara zilelor cu porțile deschise și a vizitelor la școli, taberele și retragerile pentru tineret joacă un rol crucial, deoarece pot implica simultan mai mulți tineri interesați într-un mediu diferit de cel al școlii.

Un alt subiect recurent în timpul întâlnirii de la Ilieni a fost evaluarea continuă a caracterului practic al formării profesionale, cu accent deosebit asupra programului de internship din anul 2 de masterat. Programul de mentorat al studenților în MA anul 2, lansat în 2017, este unul dintre realizările comune dintre bisericii și Institutul Teologic. O nouă dezvoltare în această privință pentru anii 2022-2023 a fost includerea perioadei de vară în programul de mentorat. Studenții au primit încă patru săptămâni suplimentare de pregătire practică sub supravegherea pastorilor mentori în diverse biserici locale pentru a-și aprofunda cunoștințele practice. În ultimul an universitar, studenții MA anul 2 au efectuat în total 1235 de atribuții diferite de practică profesională în cadrul stagiilor de mentorat. Cu toate acestea, chiar și cu includerea perioadei de vară, se constată unele deficiențe mai ales la slujbe de tip casualia (înmormântare, botez, nuntă) necesare pentru formare profesională. Este de remarcat însă faptul că intervalul de timp prelungit le oferă studenților mai multe oportunități de implicare în activitățile de tineret, care se concentrează în principal în timpul verii. S-a subliniat totodată că se alocă un timp mult prea extins efectuării sarcinilor administrative în bisericile locate. Aceste sarci ar trebui eficientizate. În plus, gradul variabil de implicare a studenților în stagiu rămâne o problemă. Unii studenți efectuează puține activități, în timp ce alții fac mai multe. S-a convenit că este necesar să se determine numărul optim de sarcini. Detaliile programului de stagiu vor fi supuse unei analize detaliate în timpul întâlnirii de toamnă cu mentorii.

Programul de stagiu necesită, de asemenea, o revizuire și dintr-un alt aspect. Experiența acumulată în ultimii șapte ani ai programului de mentorat arată că stagiarii nu se confruntă cu toate sarcinile practice din cadrul congregațiilor locale care ar trebui să fie învățate în cadrul programului. Prin urmare, s-au început discuții privind implicarea unor pastori specialiști (mentorilor) în program, care să organizeze sesiuni de instruire comună referitoare la sarcinile incomplete specifice (cum ar fi coordonarea de studii biblice pentru adulți în biserică, planificarea misiuni pentru tineret în biserică, activități ce țin de organizarea activității din bisericile locale) în plus față de stagii individuale. Această abordare ar permite studenților să obțină calificări suficiente în domeniile în care experiența lor practică în cadrul congregației poate fi incompletă. S-a discutat și necesitatea de a lua în considerare începerea programului de mentorat înainte de anul al șaselea.

Al cincilea punct al întâlnirii s-a concentrat pe continuarea educației pentru preoți. Din 2017, ITP a oferit două programe extinse de formare anual pentru preoții reformați, în urma consultărilor cu districtele bisericești. Deși există cerere pentru programul organizat de ITP, nu toți profesorii sunt dispuși să participe la acesta, ceea ce duce la necesitatea de a-l scurta continuu. În plus, feedback-ul participanților subliniază că programelor de formare îi lipsește o coerență mai pronunțată. Având în vedere domeniile de cercetare diferite ale profesorilor în prezent, pare că un număr mai mare de programe nu poate fi pregătit de către corpul didactic actual al ITP. Coordonarea prezentărilor necesită mult mai mult timp și flexibilitate din partea lectorilor. Pregătirea unei noi prezentări poate implica până la 100 de ore de muncă, ceea ce înseamnă că profesorii sunt înclinați să adapteze publicații și rezultate de cercetare existente la un anumit subiect stabilit pentru programul de formare, mai degrabă decât să pregătească materiale noi adaptate special la tema respectivă. S-a sugerat că, pe lângă prelegerile tradiționale, ar trebui introdusă o altă formă de formare suplimentară. În cadrul sesiunilor anterioare de pregătire pentru preoți asistenți, activitățile axate pe supervizarea lucrării pastorale au primit feedback extrem de pozitiv. Aceste sesiuni nu au constat în prelegeri, ci au implicat prezentarea unor studii de caz legate de activitatea preoților în cadrul congregației (cum ar fi predicile casuale, protocoale pastorale, orele de religie pentru copii, etc.), care apoi erau evaluate de un coordonator și un grup de participanți. Astfel de activități au fost benefice nu numai pentru preoți asistenți, ci și pentru preoții care activează de mult timp și ar aprecia să participe la o discuție coordonată și profesională despre activitatea lor pastorală. Există cerere pentru acest tip de activitate, iar acesta ar putea fi extins și în alte contexte, în afara pregătirii pentru asistenți de preot.

Al șaptelea punct al întâlnirii a fost despre extinderea ofertei educaționale a ITP. În momentul actual, Institutul Teologic pregătește doar preoți pentru bisericile locale. Cu toate acestea, se pune întrebarea dacă această configurație ar trebui menținută sau dacă ar trebui explorate noi direcții în ceea ce privește oferta educațională. Accentul aici se pune în primul rând pe "profesiile conexe", programe de formare scurtă strâns legate de activitatea preoților și care permit specializarea sau pregătirea lucrătorilor bisericești. Specializările discutate au fost consilierea familială, adictologia și misiunile de tineret. În aceste domenii, biserica ar putea acoperi domenii esențiale pentru misiunea sa și ar putea aborda nevoile actuale și acute ale societății (de exemplu, creșterea problemelor familiale, creșterea abuzului de substanțe, disonanțele dintre tineret și biserică). Unele dintre aceste programe de formare funcționează deja ca formare pentru adulți într-o oarecare măsură, dar transformarea lor în formare la nivel universitar ar putea îmbunătăți nivelul lor profesional și aprofunda pregătirea. Liderii bisericii și-au exprimat susținerea pentru această idee în principiu, dar este necesară o planificare detaliată suplimentară a programelor.

Al optulea punct al întâlnirii a fost prezentat de Decanul Jenő Kiss, care a împărtășit rezultatele unui sondaj efectuat printre studenți. Sondajul a scos la iveală faptul că așteptările referitoare la subiectele teologice depășesc resursele disponibile. Cu alte cuvinte, cerințele ridicate pentru învățarea studenților și constrângerile legate de timp trebuie să fie mai bine aliniate. Stabilirea țintei prea sus poate descuraja studenții. Mai mult, doar o fracțiune din efortul investit rămâne reținută, afectând eficacitatea educației. Având în vedere că reorganizarea educației este planificată pentru viitor, trebuie acordată o atenție deosebită acestor aspecte pedagogice.

Întâlnirea din 2023 s-a desfășurat într-o atmosferă plăcută și s-a extins în întâlnirea instituțională comună a Coetus Theologorum, care a avut loc tot la Ilieni în ziua următoare.

Membrii facultății ITP își exprimă mulțumirea față de Eparhia Bisericii Reformate din Ardeal pentru ospitalitatea și deschiderea arătate în discuția problemelor comune.

[Fotografiile legate de eveniment au fost realizate de Gábor Kiss.]