Întâlnire virtuală cu mentorii studenților unitarieni

În data de 21 februarie 2021 a avut loc o întâlnire virtuală între mentorii studenților unitarieni din cadrul programului de masterat și cadrele didactice unitariene implicați în practica profesională a studenților. ITP a fost reprezentat de către prorectorul Sándor Kovács și de către Botond Koppándi, cadrul didactic responsabil pentru practica profesională a studenților unitarieni.


În data de 21 februarie 2021 a avut loc o întâlnire virtuală între mentorii studenților unitarieni din cadrul programului de masterat și cadrele didactice unitariene implicați în practica profesională a studenților. ITP a fost reprezentat de către prorectorul Sándor Kovács și de către Botond Koppándi, cadrul didactic responsabil pentru practica profesională a studenților unitarieni. Biserica unitariană a fost reprezentată de către Norbert Rácz, secretarul episcopal.

După o scurtă introducere din partea prorectorului, participanții și-au amintit cele mai importante etape din formarea programului de practică profesională de până acum - de la experimentarea inițială până la dezvoltarea unui model matur, bine stabilit. Studenții unitarieni din cadrul masteratului profesional al facultății își desfășoară stagiul sub îndrumarea unuia sau uneori a doi mentori, petrecând zece zile pe lună într-o congregație desemnată, într-un cerc bisericesc, sau altă organizație socială. Majoritatea mentorilor sunt preoți, într-un caz președintele laic al unei organizații de tineret îndeplinește și sarcini de mentorat.

După introducerea tematică, Botond Koppándi a prezentat programul pentru perioada 2020-2021, modificările efectuate și vizionate pe parcursul anului academic. Cel mai important element al acestui an este aderarea la programul de administrare a practicii profesionale Studium, al cărui scop este facilitarea administrării și evaluării profesionale a procesului de învățare prin practică. S-au descris în detaliu și sarcinile mentorilor, proiectele care trebuie îndeplinite de către studenți și posibilele modalități de urmărire profesională. A fost prezentată funcționarea programului Studium, cu accent deosebit pe posibilitatea de a încărca evaluări și reflecții pentru mentori.

În cadrul ședinței, au fost prezentate și datele statistice ale stagiilor realizate în ultimele șase luni, astfel încât mentorii au avut ocazia să arunce o privire asupra activității de mentorat condusă de colegii lor. Pe baza feedback-ului, acest lucru a fost inspirator pentru cei prezenți. Mentorii au raportat experiența din ultimele șase luni, dar și din ultimii ani, și și-au exprimat dorința ca aceste întâlniri să fie regularizate.

Vorbind în numele bisericii, Norbert Rácz a explicat așteptările bisericii cu privire la programul de mentorat / stagiu, precum și necesitatea de a instrui mentorii și modalitățile prin care aceștia ar putea fi selectați în viitor.

Conform feedbackului participanților, întâlnirea a fost extrem de importantă și semnificativă, dându-ne speranța la o colaborare și mai eficientă în viitor între ITP și biserica unitariană.