Rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor didactice vacante pe perioadă nedeterminată din ITP pentru anul universitar 2017-2018

În cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.


Conform prevederilor Legii nr. 1/2011- Legea educaţiei naţionale cu modificările ulterioare, prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 457/2011, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 36/06.02.2013 privind Metodologia-cadru de concurs pentru ocuparea posturilor didactice și de cercetare vacante din învățământul superior, prevederilor Metodologiei privind ocuparea funcţiilor didactice şi de cercetare în Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Hotărârile Senatului Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca din 19.07.2017, privind validarea rezultatelor concursurilor organizate în vederea ocupării posturilor didactice vacante şi de acordarea titlurilor universitare aferente, în cadrul ședinței din 19 iulie 2017, Senatul ITP a validat rezultatele concursurilor pentru ocuparea posturilor:

  • de conferențiar universitar, poziția 8. din Statul de funcții al personalului didactic ITP aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Visky Sándor Béla, și acordă d-lui dr. Visky Sándor Béla titlul de conferențiar universitar începând din 1 octombrie 2017.
  • de lector universitar, poziția 12. din Statul de funcții al personalului didactic ITP aprobă ocuparea lui de către d-l dr. PAPP GYÖRGY, și acordă d-lui dr. Papp György titlul de lector universitar începând din 1 octombrie 2017.
  • de lector universitar, poziția 13. din Statul de funcții al personalului didactic ITP aprobă ocuparea lui de către d-șoara dr. Somfalvi Edit, și acordă d-șoarei dr. Somfalvi Edit titlul de lector universitar începând din 1 octombrie 2017.
  • de lector universitar, poziția 14. din Statul de funcții al personalului didactic ITP aprobă ocuparea lui de către d-l dr. Kopándi Botond Péter, și acordă d-lui dr. Kopándi Botond Péter titlul de lector universitar începând din 1 octombrie 2017.