Rezultatul concursului pentru ocuparea postului didactic lector universitar Vechiul Testament

Concursul pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată în semestrul I. al anului universitar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1398/26.11.2019, aprobată în Ședința Senatului din 11 februarie 2020 este următorul:


Concursul pentru ocuparea postului vacant pe perioada nedeterminată în semestrul I. al anului universitar 2019-2020, publicat în Monitorul Oficial nr. 1398/26.11.2019, aprobată în Ședința Senatului din 11 februarie 2020 este următorul:

Postul didactic vacant de lector universitar, poziția 15, din statul de funcții al personalului didactic, al Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca, Facultatea de Teologie, la disciplinele: Introducere în Vechiul Testament I-II; Introducere în Vechiul Testament III-IV; Metodologia exegezei Vechiului Testament; Limbaj teologic modern (limba germană) (opțional) din semestrul al II-lea al anul universitar 2019-2020 va fi ocupată de dl. Dr. KATÓ Szabolcs-Ferencz. Candidatului i se acordă totodată titlul de lector universitar.