Informare privind rezultatele alegerilor decanului facultății de teologie (2023)

În ședința sa din data de 16 februarie 2023, Consiliul Facultății Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a ales dr. Kiss Jenő, profesor de teologie reformat, ca decan al facultății pentru perioada 2023-2024.


În ședința sa din data de 16 februarie 2023, Consiliul Facultății Institutului Teologic Protestant din Cluj-Napoca a ales dr. Kiss Jenő, profesor de teologie reformat, ca decan al facultății pentru perioada 2023-2024.

Îi dorim noului nostru coleg succes în împlinirea atribuțiilor și în activitatea sa administrativă!