Papp György

Dr. Papp György este lector la catedra de studii biblice.

Discipline predate:
Limba ebraică, Limba greacă

Contact:
birou: et. 1 / camera 133
tel(m): (+4)0740965221
email: pgyvdm@yahoo.co.uk