Rezi Elek

Dr. habil. Rezi Elek este profesor la catedra de teologie sistematică unitariană.

Discipline predate:
Dogmatică unitariană, Etică unitariană, Istoria filozofiei moderne, Filosofia religiei, Etică socială, Simbolică

Contact:
offce: et. 1. / camera 132.
email: rezielek@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4) 0774 067 885