Rezi Elek

Dr. Rezi Elek rektor a Rendszeres Teológiai Tanszék professzora (unitárius szakirány).

Oktatott tárgyak:
Unitárius hittan, Unitárius etika, Modern filozófiatörténet, Vallásfilozófia, Szociáletika, Felekezetismeret

Kapcsolat:
iroda: 1. em. / 132. szoba
email: rezielek@proteo.cj.edu.ro
tel(m): (+4)0774 067 885