Magiszterképzés - Unitárius szakirány

A képzésről

Az unitárius egyházban végzendő lelkipásztori szolgálatra előkészítő, államilag akkreditált kétéves képzés (120 kredit). A magiszterképzés (MA) célja kettős. Egyrészt lehetőséget biztosít a lelkipásztori szolgálathoz szükséges sokoldalú gyakorlati teológiai ismeretek megszerzésére. Másrészt a választható tárgyak révén alkalmat ad arra, hogy a hallgató a rendelkezésre álló keretek között elmélyült ismereteket szerezzen valamelyik szabadon választott teológiai diszciplína területén.

Magiszteri felvételi vizsga

A magiszteri képzésre való jelentkezés előfeltétele a protestáns teológiai alapképzés. A magiszteri képzésre sikeres felvételi vizsga után lehet beiratkozni. A felvételi vizsgával kapcsolatos információ ezen az oldalon található.

Magiszteri záróvizsga

Magiszteri záróvizsgára jelentkezhet az a hallgató, aki eleget tett a képzés feltételeinek, sikeresen lezárta a leckekönyvét, benyújtotta magiszteri szakdolgozatát. A záróvizsgára való jelentkezését a hallgatónak írásbeli kéréssel kell jeleznie.

A záróvizsga két részből áll: a magiszteri szakdolgozat szóbeli megvédése és szóbeli záróvizsga teológiai szaktárgyakból a megadott tételsor alapján. Minden vizsga bizottság előtt történik. A vizsgákon legfeljebb egyszer lehet tételt cserélni a felelet megkezdése előtt. A tételcsere két jegyérték levonásával jár. A feleleteket a bizottság 1-től 10-ig terjedő osztályzattal értékeli. A sikeres záróvizsga alapfeltétele a legkevesebb 6-os osztályzatú magiszteri szakdolgozat és legkevesebb 5-ös szakvizsga.

A jelöltek a magiszteri képzés befejezése után (leckekönyv lezárása) három egymást követő vizsgaidőszakban jelentkezhetnek magiszteri záróvizsgára. Aki három egymást követő vizsgaidőszakban nem tesz sikeres zárvizsgát, elveszti a magiszteri megszerzéséhez való jogát.

Képzés tárgyai

A fenti képzéshez összesen 2 kurzus tartozik. A tárgyak szemeszterenkénti csoportosításban jelennek meg a listából kiválasztott tanévben érvényben levő tantervnek megfelelően.

1. félév

Kód Kurzus címe Oktató Típus Kredit Számonkérés