Problémás ószövetségi textusok

A tárgy olyan ószövetségi tematikákra és szövegekre fókuszál, amelyek a keresztyén teológia és általában a kortárs bibliaolvasó számára komoly kihívást jelentenek. Ezek azok a szövegek, amelyek miatt az Ószövetség időszerűségét, jelentőségét és normativitását az írásmagyarázat történelme során gyakran megkérdőjelezték. A kurzus rávilágít e tematikák és szövegek értelmezéstörténetére, és keresi azt a hermeneutikai kulcsot, amely révén a szövegek megőrizhetik legitimitásukat mind a keresztyén egyház kánonjában, mind azon kívül.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató tisztában van az ószövetségi szövegek eredeti szerzői és a modern olvasó eltérő hermeneutikai elveivel. Az esettanulmányok rendjén megismert hermeneutikai szempontokat alkalmazni tudja tetszőleges bibliai problémás textusok esetére.

Általános kompetenciák

A kurzus fejleszti a hallgató kritikai gondolkodását, disztingváló és mérlegelő képességét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 88
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 60

Vizsgáztatás

Az írásbeli vizsga a kurzus keretében tárgyalt tematikákhoz kötődik. A cél a probléma-alapú megoldási készség felmérése. Az írásbeli vizsgán egy-egy problémás textus kapcsán kell a hallgatónak arra reflektálnia, hogy az adott bibliográfia ismeretében hogyan értelmezi a megjelölt bibliai perikópát vagy tematikát.

Bibliográfia

Tanulmány folyóiratban

Könyv

Tanulmány könyvben

  • Angel, Hayyim (2009): The Uncertainty Principle of Repentance in the Books of Jonah and Joel In: Angel, Hayyim: Revealed Texts, Hidden Meanings: Finding the Religious Significance in Tanakh . Jeruzsálem: Ktav Publishing House, 148-161 old.
  • Freedman, David Noel (1997): When God Repents. In: Divine Commitment and Human Obligation: Selected Writings of David Noel Freedman . Grand Rapids: Eerdmans, 409-446 old.
  • Jeremias, Jörg (2009): JHWH – ein Gott der „Rache“? In: Karrer-Grube, Christoph: Sprachen-Bilder-Klänge. Dimensionen der Theologie im Alten Testament und in seinem Umfeld . Alter Orient und Altes Testament 359. Münster: Ugarit Verlag, 89-104 old.
  • Zenger, Erich (2004): Rache. In: Religion in Geschichte und Gegenwart 7.. Tübingen: J. C. B. Mohr (Paul Siebeck), 11-12 old.