Bevezetés. Mennyiben keresztyén szöveg az Ószövetség?

Ez az óra egy álalános bevezető az Ószövetségnek azon szövegegységeibe, amelyek az értelmezéstörténet során a zsidóságban, a keresztyénségben vagy az ezekkel párhuzamos kortárs kultúrákban komoly kérdéseket vetettek fel, s nemegyszer apologetikus diskurzusok témáivá váltak. Az előadás felvázolja azokat az alapszempontokat, okokat, értelmezési paradigmákat, amelyek a hermeneutikai folyamatban szerepet játszottak.