Bevezetés az Ószövetségbe III

A négy féléves kurzus harmadik egységében az előző félévek ismereteire alapozva az egyes ószövetségi könyvek irodalomtörténeti fejlődése és azok történelmi kontextusa kerül a középpontba. A cél, hogy a hallgató felismerje, hogy a Biblia mindenekelőtt vallási forrás, mely Izráel népének hitét és történetét egy későbbi nézőpontból írja meg; a nem ismert vagy nem kívánatos elemeket pedig sok esetben új elemekkel, epizódokkal egészíti ki vagy felülírja. A Szentírásnak ilyen módon kialakult verziója, amely a hit mércéjévé lett, a mindenkori olvasót nehéz kérések elé állítja. A teológusnak más tudományterületekkel párbeszédet folytatva kell megadnia a választ az így felmerülő kérdésekre. Ebben a félévben a Tóra kialakulásának problémái kerülnek terítékre.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató ismeri a Tóra kialakulásával kapcsolatosan felvetődő kritikai kérdéseket A hallgató képes felvázolni a Tóra kialakulása kapcsán a különböző modelleket. A hallgató ismeri a Tóra, illetve az egyes irodalmi gyűjtemények legfontosabb teológiai témáit.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 90
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 40
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 62

Vizsgáztatás

Félév végi írásbeli a félév anyagából.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban

Tanulmánykötet

  • Gertz, J. Christoph, Schmid, Konrad, Witte, Marcus (2002): Abschied vom Jahwisten. Beihefte zur Zeitschrift für die alttestamentliche Wissenschaft 315. Berlin: De Gruyter, 1-316 old.

Tanulmány könyvben