Homiletikai műhely

A homiletikai műhely lehetőséget biztosít a hallgatóknak, hogy gyakorolják az istentisztelet előkészítését és megerősítsék a homiletikai, hermeneutikai, kommunikációs és retorikai képességekeit. A csoportos tevékenység teret ad az egyéni hozzájárulásnak és a tagok közötti hatékony kölcsönhatásnak. Az egyéni hozzájárulás elismerése megerősíti a hallgató képességeit, a kölcsönhatások pedig munkálják az együttműködést.
Ennek érdekében egy ószövetségi és egy újszövetségi textus alapján végigjárjuk az istentisztelet előkészítésének szakaszait.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A homiletikai műhely formálja a teológiai hallgató azon képességet, hogy bibliai szöveg alapján megtervezzen és kidolgozzon egy jól megszerkesztett prédikációt, és elősegíti az együttműködés attitűdjét.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 0 2 0
28 óra/szemeszter 0 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 75
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 30
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 17
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 47

Vizsgáztatás

Az értékelés az órai tevékenység alapján történik.

Bibliográfia

Könyv