Klinikai lelkigondozás

A tárgy célja, hogy elméleti bevezetést nyújtson a klinikai lelkigondozásba és a kórházi lelkigondozás gyakorlatába.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A diák ismerje a fontosabb klinikai lelkigondozási elméleteket. Elsajátítsa a klinikai lelkigondozó magatartásformáit. Legyen képes empatikusan felismerni a beteg ígényeit és válaszolni azokra.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 16
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 12
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 40

Vizsgáztatás

70% záróvizsga, 30% gyakorlati.

Bibliográfia

Könyv