Homiletika gyakorlat V

A homiletikai gyakorlat óráknak a célkitűzése az, hogy a hallgatók a megszerzett elméleti tudást gyakorlatba is tudják ültetni. Az adott félév tematikájának körbejárása után, a hallgatók imákat és prédikációkat írnak, és azt a kollégák és a tanár jelenlétében előadják. A hallgatók és a tanár a prédikációkról véleményt alkotnak, azokat közösen kiértékelik.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A keresztelés, valamint az ifjúsági istentisztelet homiletikai kérdéseinek a megismerése, keresztelési ágenda, illetve ifjúsági istentiszteletre szóló prédikáció írása és elmondása. A hallgatók megismerik a keresztelés és az ifjúsági istentisztelet hitelvi és liturgiai hátterét, keresztelési beszédeket és ifjúsági prédikációkat olvasnak, gyakorlatként pedig résztvesznek a LángÓl ifjúsági istentiszteleteken.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
3 óra/hét 0 0 3
42 óra/szemeszter 0 0 42
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 18
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 2
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 6
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 26

Vizsgáztatás

A hallgatók prédikációkat írnak, és azokat hallgatóság előtt elmondják.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

Tanulmány folyóiratban