Katekhétika II

A Katekhétika II szervesen ráépül a Katekhétika I - ben tanultakra, az általános ismereteket korosztályra lebontva tanulja meg alkalmazni a hallgató, közben képessé válik órarendek és óratervek elkészítésére, hatékony óratartásra valamint arra, hogy a tanulás közben kialakult koncepcióját, nevelési eszméit meg tudja fogalmazni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A félévben tanultak alapján a hallgató képes megtervezni óvodától felnőttképzésig az bibliából tanítandó tartalom kalendarisztikus és tematikus tantervét, képes elkészíteni óraterveket bibliaórákra, káté órákra és iskolai vallásórákra.Az óra megtervezésénél szakszerűen válogat a megismert és elsajátított óratartási módszerek és az óra hatékonyságát növelő eszközök között.

Általános kompetenciák

A hallgató ebben a félévben begyakorolja a konstruktív pedagógia látásmódján alapuló oktatási módszereket és képes lesz minden - az egyházban előforduló - oktatási helyzetben megállni a helyét. Képes lesz mind egyéni, mind csoporttevékenységre, valamint a kooperatív módszer alkalmazására.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 131
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 56
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 7
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Mindenki megadott időpontokra szemináriumi dolgozatot vagy könyvjegyzetet készít, tantervet és óratervet ír, órát tart megnevezett korosztálynak, majd év végén írásbeli és szóbeli vizsgán bizonyítja, hogy az ismereteket alaposan elsajátította.

Bibliográfia

Könyv