Egészségpszichológia

Az egészségpszichológia alapfogalmainak, az elméletek és az eredmények megismerése mellett a diák a sajátos, lelkészi hivatás jellegzetességeiből fakadó egészséget fenyegető faktorokra is rálátást nyer.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Ismeri az egészségmegőrzést és jóllétet elősegítő módszereket, a gyakorlatban alkalmazza azokat.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 28
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 0
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése
Személyre szabott konzultáció
Szorgalmi idő összesen 0

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges
eredmény alakulása: 35% órai aktivitás és 65% szóbeli záróvizsga eredménye.