Katekhétika I

Első félévben a hallgatók megismerkednek személyes lelki folyamataikkal és felismerik az oktatásban-nevelésben való részvétellel kapcsolatos készségeiket, képességeiket, határaikat. Továbbá megismerkednek a személyiségpszichológiai, fejlődés-lélektani és neveléselméleti alapfogalmakkal, elsajátítják a konstruktív pedagógia szemléletmódját és megtanulják egyházi környezetben alkalmazni.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Az elsajátított személyiségpszichológiai, fejlődés-lélektani és neveléselméleti ismeretek birtokában a hallgató képes lesz helyesen felmérni, hogy a katekhézisben részt vevő diák kognitív és lelki készségeit, képességeit és addigi tudásszintjét. Képes lesz kiválasztani minden korosztálynak a megfelelő tudástartalmat és meghatározni a tanítási és tanulási folyamat módszereit.

Általános kompetenciák

A hallgató képes lesz minden katekhizációs helyzetben az alkalomnak megfelelő mintaszerű viselkedést tanúsítani és a célnak megfelelően átadni a bibliai ismereteket.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
4 óra/hét 2 2 0
56 óra/szemeszter 28 28 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 131
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 56
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 10
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 7
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 75

Vizsgáztatás

Mindenki benyújt meghatározott időnként szemináriumi dolgozatot vagy könyvjegyzetet az éppen tanult tartalomhoz. Mindenki órát tart egy választott korosztálynak. Félév végén összefoglaló írásbeli és szóbeli vizsgát is tartunk.

Bibliográfia

Könyv