Lelkészi formálódás I

A diákot felkészíteni a lelkigondozói munkára: az elmélet megtanulása mellett a lelkigondozói magatartás elsajátítása. Ennek része kell legyen a saját személyiségével való szembenézés (gyengeségek és erősségek egyaránt). A csoportmunka része: kommunikációs, önismereti és személyiségfejlesztő gyakorlatok, amit kiegészít a négyszemközti konzultálás.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A csoportos munkában való aktív részvétel. Az önismereti gyakorlatok eredményének beépítése az önelemzésbe. A személyiségfejlődés folyamatának tudatos követése. Legyen képes a lekészi hivatás önreflexív értelmezésére.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 1 1 0
28 óra/szemeszter 14 14 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 68
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 16
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 12
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 10
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 40

Vizsgáztatás

A vizsgára való jelentkezés előfeltétele az órákon való részvétel. A végleges eredmény alakulása: 20% órai aktivitás és 80% záróvizsga eredménye.

Bibliográfia

Könyv