Személyes konzultáció a szaktanárral

A konzultáció megszervezése: az egyes hallgató önkéntesen jelentkezik, a csoport pedig elkészíti a beosztást. Az évfolyam-felelős hallgató megküldi a beosztást a szaktanárnak. A beküldés határideje: az első megbeszélést követő hét (7) nap.
A konzultáció időpontja: A feladat-megbeszélés utáni második óra, az órarendben feltüntetett időpontban
A konzultáció menete: A hallgató a konzultáció előtt három (3) tanítási nappal megküldi a kérdéseit írásban (e-mailben) a vezető tanárnak, amelyek a konzultáció alapját szolgálják.