Enciklopédia

A tantárgy bevezetést nyújt a keresztény teológia hagyományos szakdiszciplínák világába. Bemutatja a teológia szakcsoportjait és azok főbb témaköreit, s vázlatosan áttekinti azokat. A tárgy célja olyan általános teológiai ismeretek átadása, amelyekre a hallgatók építeni tudnak tanulmányaik során.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A hallgató eligazítást kap a különféle teológiai szakdiszciplínák világában, megismerkedik a legalapvetőbb bibliográfiával, a és a kolozsvári szakkönyvtárakkal.

Általános kompetenciák

As első év befejezése után gond nélkül tájékozódik a könyvtárakban, ismeri és felhasználja a technika adta lehetőségeket.

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
1 óra/hét 1 0 0
14 óra/szemeszter 14 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 39
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 10
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 5
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 10
Szorgalmi idő összesen 25

Vizsgáztatás

A kiadott kurzus és bibliográfia alapján szóbeli vizsga. Kurzus 60% bibliográfia 40%

Bibliográfia

Könyv

Tanulmány folyóiratban