Unitárius hittan II

A tárgy a következő teológiai témákat dolgozza fel: Szentlélek, unitárius keresztény antropológia, Jézus Krisztus élete és tanításai, bűn és bűnbocsánat, az örökélet, a megváltás kérdése. Az egyház lényegi meghatározása és hivatása kérdéskörével bevezetjük a hallgatót az ökumenikus párbeszéd lehetőségeibe.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

...

Általános kompetenciák

...

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 138
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 60
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 50
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 0
Személyre szabott konzultáció 0
Szorgalmi idő összesen 110

Vizsgáztatás

Az órán való aktív részvétel a végleges vizsgaeredmény 30%-át teszi ki. A záróvizsga a végleges jegy 70%-t jelenti.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet