Vallásfilozófia

A kurzus a vallás értékeit, valamint az egyetemes emberi reménységeket és ezeknek a kapcsolatát mutatja be a különböző társadalmak kultúráival. Foglalkozik a vallás eredetével, tudományos elméleteinek megismerésével, az istenfogalom elméleti és gyakorlati behatárolásával.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

Kompetenciák

Időbeosztás

Heti oktatási idő Előadás Szeminárium Gyakorlat
2 óra/hét 2 0 0
28 óra/szemeszter 28 0 0
Szorgalmi idő Óra/félév
Összesített idő 72
A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő 20
További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen 20
Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítése 2
Személyre szabott konzultáció 2
Szorgalmi idő összesen 44

Vizsgáztatás

Az órákon való aktív részvétel a végleges jegy 20%-t teszi ki, a szóbeli záróvizsga pedig a további 80%-t.

Bibliográfia

Könyv

Tanulmánykötet

  • Hick, John, Edwards, Paul (1964): The Existence of God. Problems of Philosophy Series . Glasgow: Macmillan, 320 old.