Vallásbölcselet. A vallás valósága

Mezei Balázs: Vallásbölcselet. A vallás valósága. Máriabesenyő: Attraktor 2004. 1-2. köt. 1077 old.