Kálvin János: Institutio. A keresztyén vallás rendszere

Ez a kétkötetes munka Kálvin János főművének új magyar fordítása az eredeti latin szöveg alapján.