Alapösztönök transzformálására néző szövegek az őskereszténységben

A szakszemináriumi jellegű tárgy exegetikai és valláspszichológiai nézőpontból vizsgálja az őskereszténység alapösztönök transzformációjára néző válogatott szövegeit, illetve az ősegyház vallási dinamikáját meghatározó nagyobb témákat.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A lelkészjelöltnek legyen rálátása az első keresztények életvezetésére és magatartásformáira; tudja nyomon követni az én képzetének antikvitáson belüli jelentkezését és formálódását egészen az újszövetségi önértelmezés remitologizálásáig; ismerje az ősegyházon belüli vallásos tapasztalatszerzés fontosabb formáit; tudja értelmezni az imádság és a glosszolália közti hasonlóságokat és különbségeket; értse a rossz kauzális attribúciójának és a teodícea problémájának fontosabb variációit; tudja értelmezni a vallásos rítusokat a félelemelhárítás és az örömszerzés emocionális funkcióinak oldaláról is; tudja értelmezni az ösztönök kontrolljának különféle ősegyházi módozatait, az agapé szexualitás, házasság és aszkézis általi megélési szabályozását; tudja leírni az agresszió hittételekben való fokozódása, az ethoszban való visszaszorítása és a két tendencia együttes megjelenését az ősegyházi rítus elemeiben.

Óraszerkezet

 1. Bevezetés

  Olvasmány:

  • Theissen, Gerd: Az őskeresztyénység élményvilága és magatartásformái. Az őskereszténység pszichológiája
  • Humm, Alan: Psychology of Prophecy in Early Christianity: Prophetism and Religious Altered States of Consciousness
  • Brenner, Athalya: Intercourse of Knowledge: On Gendering Desire and Sexuality in the Hebrew Bible
  • Carr, David M: The Erotic World: Sexuality, Spirituality and the Bible
  • Harold, Ellens J.: Sex in the Bible. A new Consideration
  • Fuller, Robert C.: Spirituality in the Flesh. Bodily Sources of Religious Experience
 2. Zsid 12,15–29

 3. Mt 5,39–42; Ef 4,26

 4. Mk 10,1–12; 1Kor 7,8–17

 5. Róm 16,16; 1Kor 16,20

 6. Mt 12,30–32; Róm 7,7

 7. 1Kor 15,35–54

 8. 1Kor 12,1–31

 9. ApCsel 2,17–18

 10. Lk 12,4–7; Lk 13,2–5

 11. Mt 6,9–13

 12. 1Kor 14,1–40

 13. Róm 7,7–13

 14. Összegzés, kiértékelés

Időbeosztás

Heti oktatási idő

 • 2 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 2 | Gyakorlat: 0)
 • 28 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 28 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

 • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 40 óra/szemeszter.
 • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 20 óra/szemeszter.
 • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 20 óra/szemeszter.
 • Személyre szabott konzultáció: 0 óra/szemeszter.
 • Szorgalmi idő összesen: 80 óra/szemeszter.
 • Összesen: 108 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

Félév végi írásbeli vizsga (70%), szemináriumi bemutatás (30%).

Bibliográfia

Könyv