AoRE
Iskolai év : 2014/2015

Osztályok
Tanárok
Tantermek
Összesített Órarend
Tanárok összesített órarendje

AoRE
Iskolai év : 2014/2015

Tanárok összesített órarendjeHétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
Adorjáni Zoltán


ÚjszövEx I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
Héber III
BA második évfolyam
205
Egész osztály
Görög III
BA második évfolyam
205
Egész osztály
ÚjszövExMa I
MA első évfolyam, MA második évfolyam
336
MA I(Református), MA I(Evangélikus), MA II(Református), MA II(Evangélikus)
Intertest
BA harmadik évfolyam
333
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

ReformátusAczél Annamária
Német III
BA második évfolyam
102
Egész osztály
Német I
BA első évfolyam
101
Egész osztály

Babos Edit Nóra

Balogh Csaba


ÓszövTeol I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
ElÓszT
MA második évfolyam
336
Egész osztály


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református
ÓszövEx I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)

Benkő Tímea
Egyházzene I
BA második évfolyam
205
Egész osztály
Zenetört I
BA harmadik évfolyam
333
Egész osztály


EvDogSz I
BA negyedik évfolyam
Luth
Evangélikus
EvLitGyak
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam
Luth
Evangélikus
RefÉn III
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam
Dt
Református

Kórus I
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
DtLiturgika I
BA harmadik évfolyam
Luth
Evangélikus
EvDogma I
BA negyedik évfolyam
Luth
Evangélikus
Hitvallás I
BA második évfolyam
Luth
Evangélikus
EvÉn I
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam
Luth
Evangélikus
UnÉn I
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam
103
Unitárius
Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

EvangélikusBilibók Renáta
Magyar I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztályBuzogány Dezső
ProtET I
BA harmadik évfolyam
336
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
Latin II
BA második évfolyam
205
Egész osztály
ProtET III
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)Czire Szabolcs
ÚjszövExMa I
MA első évfolyam, MA második évfolyam

UnitáriusFerenczi Enikő


Hospice
MA első évfolyam
332
Unitárius
Mentál
BA második évfolyam
103
Unitárius


LelkForm
BA első évfolyam
103
Unitárius
Jegyesoktatás
MA második évfolyam
103
Unitárius

Fóris-Ferenczi Rita
Szövegért I
BA második évfolyam
205
Egész osztályGonda László


Ökumené
MA első évfolyam, MA második évfolyam
336Jancsó Miklós
Retorika I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztályJohnston Brian


Angol III
BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam
101
BA II(Református), BA II(Evangélikus), BA III(Református), BA III(Evangélikus)


Angol I
BA első évfolyam
Beth
BA I(Református), BA I(Evangélikus)
Angol V
BA első évfolyam, BA második évfolyam
Beth
BA I(Református), BA II(Református), BA I(Evangélikus), BA II(Evangélikus)
AnKór
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt

Kállay Dezső


Görög III
BA második évfolyam
205
Egész osztály
BevÚSZ III
BA második évfolyam
205
BA II(Református), BA II(Evangélikus)


ÚjszövTeol I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református


BevÚSZ I
BA első évfolyam
Beth
BA I(Református), BA I(Evangélikus)
ÚjszEt
MA második évfolyam
336
MA II(Református), MA II(Evangélikus)
Herm
MA első évfolyam
101
MA I(Református), MA I(Evangélikus)Kelemen Attila


GyülÉp III
MA második évfolyam
336
MA II(Református), MA II(Evangélikus)
EgyhGyak I
BA első évfolyam
Beth
BA I(Református), BA I(Evangélikus)


GyülÉp I
MA első évfolyam
101
MA I(Református), MA I(Evangélikus)


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református
EgyhGyak III
BA második évfolyam
205
BA II(Református), BA II(Evangélikus)
Gyülekezet VII
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
EgyhGyak I
BA első évfolyam
Beth
BA I(Református), BA I(Evangélikus)

Kiss Jenő
Homiletika I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
Homil III
MA második évfolyam
336
MA II(Református), MA II(Evangélikus)


Lelkigond I
MA első évfolyam
101
MA I(Református), MA I(Evangélikus)
LelkID
MA második évfolyam
336
MA II(Református), MA II(Evangélikus)


Homil I
MA első évfolyam
101
MA I(Református), MA I(Evangélikus)


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

ReformátusKolumbán Vilmos József


EgyET III
BA második évfolyam
205
Egész osztály
EgyET V
BA harmadik évfolyam
333
Egész osztály


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református


EgyET VII
BA negyedik évfolyam
102
Egész osztály
EgyET I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály

Koppándi Botond Péter


BevHom I
BA első évfolyam
103
Unitárius
Homil I
MA első évfolyam
332
Unitárius


LelkID
MA második évfolyam
Dt
Unitárius
Katech I
BA harmadik évfolyam
103
Unitárius
PojmUn
BA negyedik évfolyam
103
Unitárius


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Unitárius
HomGyakUn I
BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam
101
Unitárius

KaGyak
BA negyedik évfolyam
103
Unitárius

Kosztin Ildikó
Román II
BA harmadik évfolyam
101
Egész osztályKovács Ábrahám


OrtoLib
MA első évfolyam, MA második évfolyam
336
Unitárius
Kovács Sándor
UnET I
BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam
101
Unitárius
Vallástört I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály
UnET I
BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam
332
Unitárius


Vallástört I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Unitárius
Művtört
BA harmadik évfolyam
333
Egész osztály

Ledán István
Görög I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály


Görög I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztályPásztori Kupán István
Kutatás
BA harmadik évfolyam
333
Egész osztály
Dogmatört I
BA harmadik évfolyam
333
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
RefDogma I
BA negyedik évfolyam
102
Református


ÓkoFil
BA második évfolyam
205
Egész osztály
RefDoSz I
BA negyedik évfolyam
102
Református
Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református
Patrológia I
BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam
102

Rezi Elek
Erkölcs I
BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam
101
UnitáriusEncik
BA első évfolyam
103
Unitárius
Felek
MA első évfolyam, MA második évfolyam
101
Unitárius
Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

UnitáriusSógor Árpád
Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

ReformátusSomfalvi Edit
LiGyak I
BA harmadik évfolyam
333
Református


Liturgika I
BA harmadik évfolyam
333
Református


AnTeol I
BA negyedik évfolyam
102
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református
Katech I
BA harmadik évfolyam
333
Református
KatGyak I
BA harmadik évfolyam
333
ReformátusVisky Béla


Felek
MA első évfolyam, MA második évfolyam
336
MA I(Református), MA I(Evangélikus), MA II(Református), MA II(Evangélikus)
Hitvallás I
BA második évfolyam
205
Református


Bibliaóra
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam

Református


Felek
MA első évfolyam, MA második évfolyam
336
MA I(Református), MA I(Evangélikus), MA II(Református), MA II(Evangélikus)Zabán Bálint Károly
BevÓSZ I
BA első évfolyam
Beth
BA I(Református), BA I(Evangélikus)
Héber I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály


Héber I
BA első évfolyam
Beth
Egész osztály
BevÓSZ III
BA második évfolyam
205
BA II(Református), BA II(Evangélikus)Précelő diák ReP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


EsP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


ReP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


EsP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


ReP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


EsP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


ReP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


EsP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt


ReP
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt

Vendégelőadó


ÉvfVend
BA első évfolyam, BA második évfolyam, BA harmadik évfolyam, BA negyedik évfolyam, MA első évfolyam, MA második évfolyam
Dt

Következő oldal

Osztályok  Tanárok  Tantermek  Osztályok összesített órarendje  Tanárok összesített órarendje  Összesített teremórarend 

Utoljára változtatott: 2016-09-22 10:05:47 AM
http://www.aScTimeTables.com