Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Iskolai év : 2019/2020

Osztályok
Tanárok
Tantermek
Összesített Órarend
Osztályok összesített órarendje

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Iskolai év : 2019/2020

Osztályok összesített órarendjeHétfő

Kedd

Szerda

Csütörtök

Péntek


0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
BA első évfolyam ReP
Pd
Dt
Héber I
PGy
205
Egész osztály
Görög I
PGy
205
Egész osztály


RefÉn III
BT
Dt
Református

Test I/III
SzB

EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt
Héber I
PGy
205
Egész osztály
Görög I
PGy
205
Egész osztály
ÉvfVend
Vend
104
EsP
Pd
104
Diak I


Egész osztály

ReP
Pd
Dt
BevÚSZ I
KD
205
BA I(Református), BA I(Evangélikus)
Gyülekezet I

205
BA I(Református), BA I(Evangélikus)
Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt
EgyET I
KVJ
205
Egész osztály
BevÓSZ I
KSz
205
Református
Beszéd I
IML
Beth
Egész osztály
EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt
Magyar I
BR
205
Egész osztály
Vallástört I
KS
205
Egész osztály


Encik
KS
Luth
Unitárius


UnÉn I
BT
Dt
Unitárius
Viselk
CzSz
103
Unitárius


BevHom I
KBP
103
Unitárius
LelkForm
FE
Luth
Unitárius
BevÓSZun I
CzSz
205
Unitárius

Bibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
UnitáriusAngol I
SzR
103
Unitárius

Angol I
KZ
205
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol III
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol I
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol III
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)

Német I
AO
104
BA I(Német), BA II(Német csoport)
Német III
AO
104
BA II(Német csoport), BA I(Német)BA második évfolyam ReP
Pd
Dt
ÓkoFil
PKI
306
Egész osztály
Latin II
BD
306
Egész osztály
Héber III
AZ
306
Egész osztály
RefÉn III
BT
Dt
Református

Test I/III
SzB

EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt
Egyházzene I
BT
306
Egész osztály
ÓkoFil
PKI
306
Egész osztály
ÉvfVend
Vend
104
EsP
Pd
104


ReP
Pd
Dt
Görög III
AZ
306
Egész osztály
EgyET III
KVJ
306
Egész osztály
HomLitGyak I
SzJ
306
Református


Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt
BevÓSZ III
KSz
306
Református
BevÚSZ III
KD
306
BA II(Református), BA II(Evangélikus)
Hitvallás I
VB
306
Református
EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt
Misszió III

103
Református


EvLitGyak
BT
306
Evangélikus
Bibliaóra
BT
306
Evangélikus


Ehitv
BT
103
Evangélikus
UnÉn I
BT
Dt
Unitárius
BevÓSZun I
CzSz
205
Unitárius
Mentál
FE
103
UnitáriusBibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
Unitárius

HomGyakUn I
KBP
Luth
Unitárius

Angol III
SzR
103
UnitáriusAngol I
KZ
205
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol III
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol I
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)
Angol III
KZ
102
BA I(Angol), BA II(Angol csoport)

Német I
AO
104
BA I(Német), BA II(Német csoport)
Német III
AO
104
BA II(Német csoport), BA I(Német)BA harmadik évfolyam ReP
Pd
Dt
ProtET I
BD
102
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
Művtört
KS
102
Egész osztály
Dogmatört I
PKI
102
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
RefÉn III
BT
Dt
Református

Kutatás
PKI
102
Egész osztály
EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt
Dogmatört I
PKI
102
BA III(Református), BA III(Evangélikus)
Zenetört I
BT
102
Egész osztály
ÉvfVend
Vend
104
Kutatás
PKI
104
Egész osztály


EsP
Pd
104


ReP
Pd
Dt
EgyET V
KVJ
102
Egész osztály
Liturgika I
SE
Dt
Református
Katech I
SE
102
Református


Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt
Intertest
AZ
102
BA III(Református), BA III(Evangélikus)


KatSzem I
SE
102
Református
EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt


Misszió V

Beth
ReformátusUniET III
KS
103
Unitárius


Hittan I
RE
103
Unitárius

UnÉn I
BT
Dt
Unitárius


ÓszTeol
CzSz
103
UnitáriusBibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
Unitárius

HomGyakUn I
KBP
Luth
Unitárius

Katech I
KBP
205
Unitárius
Angol V
SzR
103
UnitáriusBA negyedik évfolyam ReP
Pd
Dt


RefDogma I
PKI
103
Református
ProtET III
BD
205
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
RefDogma I
PKI
102
Református


EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt


ÚjszövEx I
AZ
103
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)
ÉvfVend
Vend
104
EsP
Pd
104


ReP
Pd
Dt


Homiletika I
SzJ
102
Református
EgyET VII
KVJ
Beth
Egész osztály


Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt


ÓszövEx I
BCs
Beth
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)


EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt
Szakdolg I


Egész osztály
Szakdolg I


Egész osztály
Misszió I

205
BA IV(Református), BA IV(Evangélikus)

UniET III
KS
103
Unitárius


Hittan I
RE
103
Unitárius
ÓszTeol
CzSz
103
Unitárius
PojmUn
KBP
Luth
Unitárius
AnTeol I
KBP
HT
UnitáriusBibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
Unitárius

HomGyakUn I
KBP
Luth
Unitárius


AnTeol I
SE
104
Angol csoport

NeTeol I
KSz
Beth
Német csoportMA első évfolyam ReP
Pd
Dt


Lelkigond I
KJ
104
MA I(Református), MA I(Evangélikus)
Egyházjog I
VA
104
Egész osztály
EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt


ÓszövTeol I
BCs
104
MA I(Református), MA I(Evangélikus)
ÉvfVend
Vend
104
EsP
Pd
104


ReP
Pd
Dt


ÚjszövTeol I
KD
104
MA I(Református), MA I(Evangélikus)
Etika I
VB
104
Református


Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt
20. század
VB
104
MA I(Református), MA I(Evangélikus)
ModEhT
KVJ
104
Unitárius
Herm
KD
104
Református
EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt
Család
KBP
Luth
Unitárius
Alapöszt
CzSz
104
Unitárius
VallFil
RE
103
Unitárius
Hospice
FE
Luth
Unitárius

Bibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
Unitárius

Mártirológia
KS
103
Unitárius

MA második évfolyam ReP
Pd
Dt


Misszió VII
HL
Beth
Református
HomGyak I
KJ
Beth
Református
EsP
Pd
Dt
Kórus I
BT
Dt
ReP
Pd
Dt


LelkiGyak I
KJ
Beth
Református
ÉvfVend
Vend
104
EsP
Pd
104


ReP
Pd
Dt


Felek
VB
Beth
MA II(Református), MA II(Evangélikus)
Bibliaóra
AZ/ BCs/ SÁ/ SE/ VB/ PGy
104
ReformátusReP
Pd
Dt
ElÓszT
BCs
Beth
MA II(Református), MA II(Evangélikus)


19. század

Luth
1. Csoport
EsP
Pd
101


ReP
Pd
Dt
Bibliaóra
BT
306
EvangélikusCsalád
KBP
Luth
Unitárius
Alapöszt
CzSz
104
Unitárius
VallFil
RE
103
Unitárius
Hospice
FE
Luth
Unitárius

Bibliaóra
KBP/ KS/ RE/ CzSz
101
Unitárius

Mártirológia
KS
103
Unitárius
ModEhT
KVJ
104
UnitáriusKövetkező oldal

Osztályok  Tanárok  Tantermek  Osztályok összesített órarendje  Tanárok összesített órarendje  Összesített teremórarend 

Utoljára változtatott: 2019.10.02. 14:30:55
http://www.aScTimeTables.com