Mese, mese, meskete, királyság is fekete… Jótám meséjének exegézise (Bír 9,8–15)