Licenciátusi szakdolgozat konzultáció II

Az alapképzés lezárásáig minden hallgatónak szakdolgozatot kell készíteni egy általa választott témakörben. A szakdolgozat konzultáció szemináriumok célja ennek a folyamatnak az elősegítése koordinált keretek között. A szakdolgozat konzultáció tárgy felelőse a konzulens tanár. A második félévi szakdolgozat konzultációk bővebb idői keretben a szakdolgozat megírásának előkészítésére fókuszálnak.

Kompetenciák

Sajátos kompetenciák

A konzultáció személyre szabottan segíti a hallgatót egy tudományos szakdolgozat előkészítésében és megírásában.

Időbeosztás

Heti oktatási idő

  • 3 óra/hét (Kurzus: 0 | Szeminárium: 3 | Gyakorlat: 0)
  • 42 óra/szemeszter (Kurzus: 0 | Szeminárium: 42 | Gyakorlat: 0)

Szorgalmi idő

  • A kiadott kurzus, bibliográfia és órajegyzetek elsajátításához szükséges idő: 80 óra/szemeszter.
  • További dokumentálódás könyvtárban, interneten, adatbázisokban vagy terepen: 80 óra/szemeszter.
  • Szemináriumi dolgozatok, esszék, záródolgozatok elkészítéséhez szükséges idő: 90 óra/szemeszter.
  • Személyre szabott konzultáció: 20 óra/szemeszter.
  • Szorgalmi idő összesen: 270 óra/szemeszter.
  • Összesen: 312 óra/szemeszter.

Vizsgáztatás

A hallgatónak rendszeres konzultációkon be kell mutatni a szakdolgozat előkészítésének részmunkálatait. A témavezető ennek alapján értékeli a hallgató teljesítményét.