Felvételi alapképzésre - Evangélikus szakirány

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet 4 éves teológiai alapképzésének I. évére sikeres felvétel után lehet beiratkozni. A felvétel versenyvizsga alapján történik. (Az alapképzésre 2 éves magiszteri tanulmány épül.) Felvételire jelentkezhetnek a Protestáns Teológiai Intézetet fenntartó Evangélikus-Lutheránus Egyház megkeresztelt és konfirmált tagjai, akik érettségi oklevéllel, orvosi bizonyítvánnyal, a lakhelyük szerinti illetékes lelkészi hivatalnak (lelkész és felügyelő aláírása) ajánlásával rendelkeznek. Felvételire jelentkezhetnek olyan egyháztagok is, akik a teológiai tanulmányokat második egyetemként óhajtják elvégezni, illetve az evangélikus egyházhoz tartozó külföldi állampolgárok. A felvételi idejére a Protestáns Teológiai Intézet bentlakást és étkezési lehetőséget biztosít a jelöltek számára.

A felvételi vizsgára való jelentkezés előfeltétele az ajánlólevél igénylése. Az ajánlóleveleket hivatali úton kell megküldeni az Evangélikus-Lutheránus Egyház Püspöki Hivatalának, megerősítés és továbbterjesztés végett. Az érettségi diplomával rendelkező külföldi állampolgároknak saját egyházuk és a romániai Evangélikus-Lutheránus Egyház ajánlásával kell rendelkezniük.

A felvételi vizsgára való beiratkozás helye és címe:

Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet
Rektori Hivatal
Piaţa Avram Iancu (Bocskai tér) nr. 13.
400124 Kolozsvár

A beiratkozáskor a jelentkezők személyesen benyújtott iratcsomójának a következőket kell tartalmaznia:

  1. születési bizonyítvány közjegyző által hitelesített másolata;
  2. keresztelési és konfirmációi bizonyítvány a lakhely szerinti lelkipásztori hivataltól; áttért jelentkezők esetében az ajánlást külön is meg kell indokolni;
  3. eredeti érettségi oklevél és az iskola által hitelesített tanulmányi anyakönyvi kivonat másolata (foaie matricola);
  4. kézírásos önéletrajz (1 példány);
  5. négy darab 3 x 4-es méretű fénykép (hátsó oldalán a jelentkező nevével és a személyazonossági igazolvány számával);
  6. a beiratkozási díj befizetését igazoló nyugta;
  7. orvosi bizonyítvány (tartalmaznia kell a vérvizsga, tüdőszűrés eredményét, vagy a családorvos igazolását arról, hogy jelentkező nem szenved fertőző betegségben és nincs környezetében TBC fertőzött, valamint azt is, hogy a jelöltnek nincsenek hallási zavarai, beszédhibája, nem szenved ideg- vagy elmebetegségben és nincsenek olyan fogyatékosságai, amelyek alkalmatlanná tennék a lelkipásztori szolgálatra).