Actualități

Sep 24 ∙ 16:43 ∙ de 2 luni

Kállay Dezső, rectorul Institutului Teologic, a ținut un discurs cu prilejul deschiderii anului universitar. În cadrul ceremoniei studenții admiși la primul an universitar au depus jurământul. Institutul va începe noul an cu 162 de studenți.

Jul 17 ∙ 16:48 ∙ de 4 luni

În timpul sesiunii de admitere din 2019 au fost admiși un număr total de 20 studenți după cum urmează: Biserica Reformată din Ardeal: 4 fem. și 7 bărb., Biserica Reformată de pe lângă Piatra Craiului: 2 fem. și 4 bărb., Biserica Unitariană Maghiară: 3 fem.

Akadémiai naptár

Cărți

Koppándi Botond Péter ∙ Budapesta 2019 ∙ 271 pp.

A „szószék válságát” is magukkal hozták a 20. század közepének társadalmi, politikai és kulturális változásai az Amerikai Egyesült Államokban.

Bak Ágnes ∙ Cluj-Napoca 2016 ∙ 1 pp.

„Békesség ez háznak!” Ezekkel a szavakkal kezdte Lázár István unitárius püspök 1796. december 14-én a kolozsvári unitáriusok templomának felszentelési ünnepségét.

Studii și articole

Papp György ∙ 2019
In Oláh Zoltán: Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (245-270)
Kurta József ∙ Cluj-Napoca 2019
In Kolumbán Vilmos József (szerk.): : A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok (456-477)
Kolumbán Vilmos József ∙ Sepsiszentgyörgy 2019
In Benkő Levente: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére (271-296)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (301-324)
Kurta József ∙ Göttingen 2019
In Olga Lukacs: From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (127-139)
Koppándi Botond Péter ∙ Cluj-Napoca 2019
In: Thomas G. Long: A prédikálás tanúbizonysága (9-16)