Actualități

Feb 12 ∙ 12:07 ∙ de 1 săptămână

Institutul Teologic Protestant anunță că posturile didactice vacante de conferențiar universitar, respectiv profesor universitar scoase la concurs pentru semestrul II al anului universitar 2017/2018 au fost împlinite cu succes.

Jan 13 ∙ 13:50 ∙ de 1 lună

Institutul Teologic Protestant din Cluj-Napoca anunță că două candidați și-au depus dosarele de candidatură pentru ocuparea funcțiilor didactice vacante scoase la concurs.

Cărți

Kolumbán Vilmos József ∙ Riga 2017 ∙ 244 pp.

Backamadarasi Kiss Gergely a svájci tanulmányútja után a székelyudvarhelyi iskola rektora lett. Az ő működésének köszönhető a székely kisváros iskolájának fejlesztése. E folyamat része volt az iskolaépület kibővítése, az alsó osztályok számának növelése, a második tanári állás megszervezése, valamint azon indítványa, hogy a diákok e gimnázium ajánlólevelével is peregrinálhassanak.

Somfalvi Edit ∙ Saarbrücken 2017 ∙ 196 pp.

Lelkipásztorként sokszor kellett megállnom magányos emberek, kórházi ágyakon fekvő betegek vagy gyászolók mellett temetéseken. Gyakran tapasztaltam, hogy saját szavaim elégtelennek bizonyultak, ami a bátorítást illeti, de egy jól megválasztott alapige vagy elbeszélt-elolvasott történet érezhetően oldotta a magányos, a beteg vagy a gyászoló ember szomorúságát, szorongását. E tapasztalatok sora vetette fel bennem a lehetőségét annak, hogy talán célzatosan lehet használni a bibliai történeteket szorongásoldásra.

Studii și articole

Balogh Csaba ∙ 2017
In: Református Szemle 110 (463-479)
Kovács Sándor ∙ 2017
In: Keresztény Magvető 123 (359-385)
Kovács Sándor ∙ 2017
In: Korunk 28 (18-25)
Visky Sándor Béla ∙ 2017
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 2 (58-73)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2017
In: Korunk 28 (38-45)
Kolumbán Vilmos József ∙ Cluj-Napoca 2017
In Kolumbán Vilmos József: Non videri, sed esse Tanulmányok a 60 éves Buzogány Dezső tiszteletére (44-54)