Actualități

2016-11-15 18:20 | de 3 luni

Cercetarea în cadrul școlii doctorale a Universității Reformate din Debrecen a avut ca temă mișcarea americană cunoscută sub numele de Noua Omiletică. Prezentarea tezei de doctorat a avut loc în data de 14 noiembrie 2016.

2016-09-27 23:23 | de 5 luni

În anul academic 2016-2017 s-au înscris la ITP 159 de studenți la licență și masterat de teologie protestantă pastorală.

Calendar academic

Cărți

Bak Ágnes --- Cluj-Napoca 2017 | 360 pp.

Az Út református teológiai folyóirat a rendszeres teológiai, egyháztörténeti tanulmányok és főleg a gyakorlati teológiai közleményei, értekezései által – érintve a bibliai teológiát is – vált annak a tudománynak méltó sajtótermékévé, amelynek hivatása folytonos reformáció, reformálás alatt tartani az egyházat és a hozzá tartozó közösséget.

Adorjáni Zoltán --- Cluj-Napoca 2016 | 165 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Studii și articole

Kállay Dezső --- 2016
In: Igazság és élet 10 (267-278)
Papp György --- 2016
In: Igazság és élet 10 (217-229)
Kolumbán Vilmos József --- 2016
In: Református Szemle 109 (191-201)
Visky Sándor Béla --- 2016
In: Studia Universitatis Babeș-Bolyai. Theologia Reformata Transylvaniensis 61 (54-66)
Papp György --- Göttingen 2016
In Selderhuis, Herman: Calvinus Pastor Ecclesiae (423-434)
Papp György --- 2016
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 7 (135-165)