Evaluările cursurilor și cadrelor didactice de către studenți

La sfârșitul fiecărui semestru, cursurile aferente și cadrele didactice sunt evaluate de către studenți. Evaluarea constă în completarea unor formularele electronice specifice accesibile on-line, pe bază de coduri aleatoare alocate printr-un proces de anonimizare. Studenții au posibilitatea de a completa câte un formular pentru fiecare disciplină contractată pentru acel semestru.

Evaluarea se face pe baza unor note acordate (în regimul 1/5), dar totodată studenții sunt încurajați să ofere cât mai multe detalii concrete pe bază de text. Evaluările depuse sunt grupate de către sistemul electronic centralizator pe disciplină și pe cadru didactic.

Rezultatele generale ale acestei centralizări (număr de evaluări pe an, notele generale finale) sunt accesibile publicului, dar analiza detaliată, reprezentând informație de natură personală, poate fi accesate numai pe bază de login de către cadrele didactice și personalul administrativ responsabil pentru procesul de învățare.

Aceste feedbackuri sunt considerate informații prețioase și sunt folosite pentru îmbunătățirea continuă a calității educației în Institutul Teologic Protestant.

Meniul din dreapta acestei pagini oferă acces la datele agregate ale formularului anonim on-line de evaluare a cursurilor și cadrelor didactice completate de studenții Institutului Teologic Protestant.