Lista de cursuri

Kállay Dezső · Cred 4 · Sem 2 · Tavaszi

Acest curs introduce studentul în istoria disciplinei teologiei biblice, și definește scopului acesteia. Cursul din primul semestru se concentrează asupra tradiției sinoptice. Unitatea sistematică în prezentarea evangheliilor este garantată de centralitatea hristologiei și a ideii mesianice. Pe baza evangheliilor sinoptice se conturează faţa umana şi dumnezească a lui Isus Christos.

Kállay Dezső · Cred 3 · Sem 1 · Tavaszi

În cadrul cursului de Hermeneutică Aplicată vom observa istoria hermeneuticii, oferind o atenție specială acelor constatări care încă au o relevanță în ziua de azi în procesul interpretării textului și în procesul de predică.

Czire Szabolcs · Cred 5 · Sem 1 · Őszi

Această disciplină cu caracter de seminar de specialitate analizează din punctul de vedere al exegezei şi al psihologiei religioase texte alese din epoca antică a creştinătăţii, referitoare la transformarea instinctelor de bază, precum şi temele majore care au determinat dinamica religioasă a bisericii timpurii.

Scopul subiectului: a suplini viitorii preoţi cu material auxiliar de catehetică şi de predică. Scopul seminariilor nu este cercetarea ştiinţifică a martirologiei protestante, ci aplicarea și folosirea rezultatelor în practica pastorală cotidiană.

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant face cunoștință cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui.

Kiss Jenő · Cred 5 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant se familiarizează cu diferitele forme a propovăduirii, recunoaște rolurile si dinamica specifică, pe care le au, precum și relația dintre ele. Aplică conceptele omiletice și ermeneutice însușite, exercită și întărește competențele exegetice și omiletice, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia și în lui.

Studentul aplică cunoștințele teoretice omiletice, exegetice, ermeneutice și retorice pentru a putea redacta prepararea, pregătire unei slujbe religioase in forma unei lucrări de seminar.
Studentul reflectă asupra procesului de pregătire a slujbei religioase și asupra evaluării lucrării de seminar.

Kiss Jenő · Cred · Sem 1 · Őszi

Studentul pregătește o slujba religioasă în forma unei lucrări de seminar. Pregătirea trebuie să urmeze metoda însușită.

Kiss Jenő · Cred 3 · Sem 2 · Tavaszi

Prepararea unei slujbe religioase in grup sub undrumarea cadrului de specialitate.

Studenții fac cunoștință cu teorie sistemică și cu teorie contextuală. Înțeleg principiile de bază și limbajul acestor teorii. Prin însușirea acestor cunoștințe vor fi în stare să aplice aceste teorii în situații relaționale dificile și să reflecte ajutorarea pastorală acordată familiilor și membrilor de familii.

Scopul acestui seminar este ca studenții să învețe teoria și metodologia de pastorație a familiei printr-o abordare de sistem, bazată pe învățăturile lui Edwin Friedman H. Friedman și Murray Bowen. Această abordare este benefică în munca pastorală a preoției, care au un posibilitatea de vedea dinamica congregațiilor de-a lungul timpului, manifestându-se în cursul a mai multor generații.

Kiss Jenő · Cred 6 · Sem 2 · Tavaszi

Studentul face cunoștință prin intermediul cursurilor și a literaturii de specialitate cu aspectele profesionale și personale a conversației pastorale. Într-un prim pas se expune teoria conversației pastorale. În acest scop se descriu teoriile relevante al limbajului (limbaj medial, dialogic), cele mai importante modalități de comunicare (verbală, nonverbală, paraverbală), teoriile relevante de comunicare (nivelurile de comunicare, analiza tranzacțională) și dinamica comunicării.

Kiss Jenő · Cred 4 · Sem 3 · Őszi

Studentul practicant face cunoștință cu practica și cu concepția pastorală al mentorului, învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii, exercită pastorația preventivă, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exercită și întărește competențele pastorale profesionale și personale, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.

Kiss Jenő · Cred 8 · Sem 4 · Tavaszi

Studentul practicant învață inițierea relației pastorale și construirea încrederii, precum și susținerea relației și a încrederii, ca pastor ajuta oamenilor și familiilor în nevoi individuale și relaționale, aplică concepțiile poimenice deja însușite, exercită și întărește competențele pastorale profesionale și personale, practică învățarea experiențială și implementează această formă de învățare în profesia lui și în propria identitate profesională.

Rezi Elek · Cred 5 · Sem 2 · Őszi

Această disciplină are ca scop prezentarea valorilor religiei ca viziunea omului universal, precum și legătura acesteia cu cultura diferitelor societăţi. Cursul propune cunoaşterea teoriilor ştiinţifice privind originea religiei, definiţia teoretică şi practică a conceptului lui Dumnezeu.

Pages