Hírek

2016-01-28 11:34 | 2 hét óta

A rendszeres teológiai témakörben írt doktori dolgozat Kálvin és Khrüszosztomosz "párbeszédét" vizsgálta a szabad akarat kérdéséről. A védésre 2016. január 26-án került sor a Debreceni Református Hittudományi Egyetemen.

2015-11-30 19:15 | 2 hónap óta

A KPTI 120 éves évfordulójára megjelent nyomtatvány elektronikus verziója betekintést nyújt az Intézet múltjába és jelenébe. A dokumentum pdf formátumban letölthető.

Akadémiai naptár

Könyvek

Adorjáni Zoltán --- Kolozsvár 2015 | 248 pp.

A KPTI Kutatóintézete által kiadott folyóirat hatodik kötete az erdélyi protestáns felekezetek teológiai tanárai, illetve más szakemberek kutatásainak eredményeit teszi közzé.

Geréb Zsolt --- Kolozsvár 2015 | 194 pp.

Luther Márton szerint Péter apostol első levele az újszövetségi kánon egyik legfontosabb könyve, mivel nyomatékosan kiemeli Jézus Krisztus kereszthalálának megváltó erejét.

Tanulmányok

Pásztori-Kupán István --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (177-191)
Papp György --- 2015
In: Журнал «Реформатский взгляд» 1 (101-115)
Koppándi Botond Péter --- 2015
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 6 (99-119)
Balogh Csaba --- Kolozsvár 2015
In Péntek János: Magyar tudományosság Romániában 2002-2013 között 1 (231-243)
Adorjáni Zoltán --- 2015
In: Igazság és élet 9 (359-368)
Papp György --- 2015
In: Református Szemle 108 (64-75)