Hírek

dec 08 ∙ 17:20 ∙ 5 nap óta

2019. december 6-7. között a Gyulafehérvári Papnevelő Intézet és a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közös szervezésében került sor a második Septuaginta Hungarica nevet viselő konferenciára (az első konferencia helyszíne Gyulafehérvár volt, 2017. április 5-7-én).

nov 20 ∙ 16:55 ∙ 3 hét óta

November 20-án, a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet közössége 65. születésnapja alkalmából köszöntötte Dr. Rezi Elek unitárius professzort, a KPTI jelenlegi rektorhelyettesét.

Akadémiai naptár

Könyvek

Koppándi Botond Péter ∙ Budapest 2019 ∙ 271 pp.

A „szószék válságát” is magukkal hozták a 20. század közepének társadalmi, politikai és kulturális változásai az Amerikai Egyesült Államokban.

Bak Ágnes ∙ Kolozsvár 2016 ∙ 1 pp.

„Békesség ez háznak!” Ezekkel a szavakkal kezdte Lázár István unitárius püspök 1796. december 14-én a kolozsvári unitáriusok templomának felszentelési ünnepségét.

Tanulmányok

Balogh Csaba ∙ Budapest 2019
In Oláh Zoltán: Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (17-46)
Papp György ∙ 2019
In Oláh Zoltán: Az alexandriai Biblia. Nemzet- és felekezetközi tanulmányok a görög Ószövetségről (245-270)
Kurta József ∙ Kolozsvár 2019
In Kolumbán Vilmos József (szerk.): : A „recepta religiók” évszázadai Erdélyben. Egyháztörténeti tanulmányok (456-477)
Kolumbán Vilmos József ∙ Sepsiszentgyörgy 2019
In Benkő Levente: Adalékok Székelyföld történetéhez. Tanulmányok Egyed Ákos 90. születésnapja tiszteletére (271-296)
Kolumbán Vilmos József ∙ 2019
In: Studia Doctorum Theologiae Protestantis 10 (301-324)
Kurta József ∙ Göttingen 2019
In Olga Lukacs: From Movement to Inheritance. Hidden Assets from the Treasury of Hungarian Reformation (127-139)