1320

Hírek

2015-07-22 15:42 | 1 hét óta

A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet pályázatot hirdet számítógépes-hálózati rendszergazdai állás betöltésére. Pályázati határidő: 2015. július 29.

2015-07-06 15:30 | 3 hét óta

Az Intézetben folyó felújítási munkálatok miatt a református előfelvételi és felvételi ügyvitel és vizsgák helyszíne a mellékelt leírás szerint alakul.

Könyvek

Pásztori-Kupán István --- Debrecen, 2014 | 256 pp.

Küroszi Theodórétosz (393–460) egyházatyának A görög betegségek orvoslása című apologetikai munkája betekintést nyújt a keresztyén teológia és a görög filozófia ókori vitájába.

Buzogány Dezső --- Budapest, 2014 | 1388 pp.

Ez a kétkötetes munka Kálvin János főművének új magyar fordítása az eredeti latin szöveg alapján.

Blogok

Tanulmányok

Adorjáni Zoltán --- 2015
In: Igazság és élet 9 (359-368)
Papp György --- Debrecen 2015
In Pálfi József: Kálvini vonások a magyarok lelki arcán (322-334)
Visky Sándor Béla --- 2015
In: Collegium Doctorum 11 (165-188)
Koppándi Botond Péter --- 2015
In: Református Szemle 108 (117-136)
Visky Sándor Béla --- 2014
In: Erdélyi Múzeum 3 (110-114)
Kovács Sándor --- Kolozsvár 2014
In: Bethlen Erdélye, Erdély Bethlene (380-387)

Prédikációk