bibliográfia

A jeruzsálemi École Biblique et Archéologique Française bibliográfiai adatbázisa. A rendkívül gazdag adatbázis különösen a biblikus irodalmat kutatók számára ad fontos bibliográfiai támpontokat. Az oldalon konkrét bibliai perikópára is lehet keresni.

Angolszász irodalmi, illetve nyugati filozófiai témájú teljes szövegű művek katalógusa.

A Horváth István (1913-1972) teológiai magántanár és könyvtáros írásos hagyatékának lajstroma a teljesség igénye nélkül készült Higyed István korábbi kimutatása alapján, annak pontosításával és kiegészítésével (ld. Higyed István: Horváth István megjelent és kéziratban levő dolgozatai. In: Az Úr Jézus Krisztus, mint Király. Regnum Gratiae Christi. A rendszeres teológia tárgyköréből doktori szigorlatra készített és az Egyetemi Fokú Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet Református Karára 1949 augusztusában benyújtott dolgozat.

Ez a bibliográfiai munka azokat a magyar nyelvű protestáns bibliai teológiai jellegű közleményeket tartalmazza, amelyek önálló könyvként, gyűjteményes kötetek tanulmányaiként, vagy időszaki kiadványokban nyomtatásban megjelentek. Felöleli az 1415/1440 és 1979. december 31. közötti korszakot. A könyvnyomtatás előtti korból jegyzi azokat a kéziratos bibliafordításokat is, amelyeket a XIX–XX. században hasonmás, betűhű vagy átírt formában kinyomtattak.

Az igehirdető lelkipásztor és a tudós teológus kötelezett, és rá is van utalva, hogy "első kézből", a Szentírásból vegye át az üzenetet. De azt is tudnia kell, hogy előtte mások is, az Írás-kutatásban jártasabbak, már eljutottak a szöveg valamilyen megértésére. Ahhoz, hogy ezt elismerje, a hívő ember alázata szükséges, ahhoz, hogy felhasználja, a tudós becsületessége. Ennek a a feltételezésével kell segítségül hívnia a kommentárok és a textusok jegyzékét. Az összeállítás – amely a 17. századdal kezdődik és a református és evangélikus magyar nyelvű irodalomra szorítkozik – két részből áll.

Pages

Subscribe to bibliográfia