vizsga

  1. În vederea determinării nivelului de pregătire al studenţilor Institutul Teologic Protestant stabileşte regulile de prezentare la examen şi ale desfăşurării acestuia.
  2. Prezentul Regulament de examinare reprezintă aplicarea practică a principiilor definite în Regulamentul privind aplicarea sistemului de credite transferabile (ECTS) (în continuare: Regulamentul de credite) al Institutului.
  3. Regulamentul de Credite al ITP dispune despre perioada sesiunilor de examen, despre posibilităţile de examen şi de restanţe.

Pages

Subscribe to vizsga