ARACIS

În data de 30 ianuarie 2020, consiliul ARACIS a avizat favorabil programul de masterat teologie protestantă pastorală aplicată organizat de către Institutul Teologic Protestant.

A Romániai Felsőoktatás Minőségét Ellenőrző Bizottság (ARACIS) 2020. január 30-án tartott ülésén újraakkreditálta a Teológiai Intézet magiszteri képzését.

    1. Constituire

  1. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se organizează și funcționează în concordanță cu prevederile legislației în vigoare, a Cartei ITP și a hotărârilor Senatului ITP.
  2. Comisia pentru evaluarea și asigurarea calității ITP se află în subordinea profesională a Senatului și în subordinea administrativă a Rectoratului.

Pages

Subscribe to ARACIS