Picture galery

Nyílt nap a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézetben

Az unitárius részvevők Kovács István püspökkel találkoznak Az unitárius részvevők Kovács István püspökkel találkoznak
Koppándi Botond a lelkipásztori felkészülésről beszél Koppándi Botond a lelkipásztori felkészülésről beszél
Nagy Norbert áhítatot tart az unitárius résztvevők számára Nagy Norbert áhítatot tart az unitárius résztvevők számára
Az unitárius résztvevők programja Az unitárius résztvevők programja
Így látták a Nyílt nap résztvevőit felülnézetből Így látták a Nyílt nap résztvevőit felülnézetből

Csendesnapok 2024

Telegdi István áhítatot tart Telegdi István áhítatot tart
Nagy Gábor és Pap Ákos lelkipásztorok az életszerű homiletikáról Nagy Gábor és Pap Ákos lelkipásztorok az életszerű homiletikáról
Koppándi Botond az unitárius csendesnapi program felelőse Koppándi Botond az unitárius csendesnapi program felelőse
Nagy László unitárius lelkipásztor csendesnapi előadása Nagy László unitárius lelkipásztor csendesnapi előadása
Unitárius teológusok hallgatják a lelkipásztori életútról szóló beszámolót Unitárius teológusok hallgatják a lelkipásztori életútról szóló beszámolót
Rácz Ervin a KREK missziói előadója áhítatot tart Rácz Ervin a KREK missziói előadója áhítatot tart
A PS:ALTER zenés estje a csendesnapok keretében A PS:ALTER zenés estje a csendesnapok keretében
Adorjáni László lelkipásztor a Zsoltárokról értekezik Adorjáni László lelkipásztor a Zsoltárokról értekezik
Fazakas Lajos Levente bözödi unitárius lelkész előadása Fazakas Lajos Levente bözödi unitárius lelkész előadása
A csendesnap hallgatósága A csendesnap hallgatósága
Kerékgyártó Imola evangélikus lelkipásztor programzáró áhítata Kerékgyártó Imola evangélikus lelkipásztor programzáró áhítata
Közös szeretetvendégség Közös szeretetvendégség

75 éves közös protestáns lelkészképzés Kolozsváron

A 75 éves évforduló ünneplői A 75 éves évforduló ünneplői
Kató Béla református református püspök köszöntése Kató Béla református református püspök köszöntése
Bogdán Szabolcs János református püspök köszöntése Bogdán Szabolcs János református püspök köszöntése
Kovács István unitárius püspök köszöntése Kovács István unitárius püspök köszöntése
Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök köszöntése Adorjáni Dezső Zoltán evangélikus püspök köszöntése
Gerhard Servatius-Depner a szász evangélikusok nevében köszöntőt mond Gerhard Servatius-Depner a szász evangélikusok nevében köszöntőt mond
Kelemen Hunor RMDSZ elnök köszöntő beszéde Kelemen Hunor RMDSZ elnök köszöntő beszéde
Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár köszöntő beszédet mond Ciprian Vasile Olinici vallásügyi államtitkár köszöntő beszédet mond
Grezsa Csaba Magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntő beszédet mond Grezsa Csaba Magyarország kolozsvári főkonzulja köszöntő beszédet mond
Somogyi Alfréd a komáromi Seje János Egyetem dékánja köszönti az ünneplőket Somogyi Alfréd a komáromi Seje János Egyetem dékánja köszönti az ünneplőket
Kovács Sándor rektor értékeli az elmúlt 75 évet Kovács Sándor rektor értékeli az elmúlt 75 évet
75 éves a közös erdélyi protestáns lelkészképzés 75 éves a közös erdélyi protestáns lelkészképzés

50 éves a Leuenbergi Konkordia

Ökumenikus úrvacsorás istentisztelet Ökumenikus úrvacsorás istentisztelet
Gerhard Servatius Depner köszöntése (ZETO) Gerhard Servatius Depner köszöntése (ZETO)
Ștefan Cosoroabă (GEKE) köszöntő beszéde Ștefan Cosoroabă (GEKE) köszöntő beszéde
Ștefan Cosoroabă Ștefan Cosoroabă
Kató Béla püspök köszöntése Kató Béla püspök köszöntése
Az 50 éves Leuenbergi Konkordia ünneplése a Díszteremben Az 50 éves Leuenbergi Konkordia ünneplése a Díszteremben
Ghitea Szabó Levente tanácsos (KREK) Ghitea Szabó Levente tanácsos (KREK)
Benkő Timea köszöntése Benkő Timea köszöntése
Kovács István unitárius püspök köszöntése Kovács István unitárius püspök köszöntése

Pages