Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13

A KPTI tanárai: Feltámadás, húsvét, új élet. Továbbképző lelkipásztorok számára - 2018. április 9-13. Kolozsvár: Bethlen Kata Diakóniai Központ | 2018 Apr 09 | 13:00 - Apr 13 | 12:00.

A feltámadásról szóló evangélium Krisztus egyházának központi üzenete, legfőbb ismertető jegye, ugyanakkor azonban a Biblia legvitatottabb kérdése is az ókortól napjainkig. Már az újszövetségi iratok is jelzik, hogy Krisztus feltámadásának eseménye nemcsak a nagyvilágot, hanem a szűkebb tanítványi közösséget is komoly kihívások elé állította (1 Kor 15). Hogyan és miért vált Krisztus feltámadásának evangéliuma és az erre felépülő üdvtan a fenti akadályok dacára is az egyház központi üzenetévé? Milyen apologetikai útvesztőkön keresztül maradhatott meg évezredeken keresztül a Krisztus követő gyülekezetek központi ismertető jegyeként? Milyen gyakorlati kihívások elé állítja a mai egyházat az, ha hűséges akar maradni ehhez az evangéliumhoz? A Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet által meghirdetett továbbképzés elsősorban ezt a tematikát járja körül a különböző teológiai diszciplínák szemszögéből.

A képzési hét második fele a teológia egyes szakterületeinek újabb kutatási eredményeiből merít. A cél az, hogy a hallgató egy keresztmetszet erejéig betekintést nyerjen a teológia mai vitatott kérdéseinek világába, a lelkipásztori gyakorlatra néző új módszertani felvetésekbe, illetve az egyház és közélet kapcsolatának határkérdéseibe.

A továbbképzőre jelentkezhetnek az Erdélyi és Királyhágómelléki Református Egyházkerületek lelkipásztorai.

Az Országos Lelkésztovábbképző Testület által akkreditált képzés 24 kreditpontot ér.

A továbbképzőn való részvétel regisztrációhoz kötött, a helyek száma korlátozott (max. 40). Részvételi szándékát kérjük jelezze a mellékelt regisztrációs linken legkésőbb 2018. március 20-ig. Az online regisztráció a hivatalos szervezői visszajelzés és regisztrációs díj befizetése után válik véglegessé. A részvételi költségeket illetően ezen a képzésen is az OLT általános szabályai érvényesek.

A lelkésztovábbképzővel kapcsolatosan az alábbi címen lehet érdeklődni: Gáll Sándor -- gallsandor@gmail.com