A Protestáns Teológiai Intézet tanárai által publikált könyvek

Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 2000. 371 old. | ISSN 1454-0347
Kozma Zsolt : Liturgika
Kolozsvár: K. N., 2000. 82 old.
Kozma Zsolt : Pojmenika. A személyes lelkigondozás elmélete
: Protestáns Teológiai Intézet, 2000. 3 old.
Buzogány Dezső : Az erdélyi IKE története 1930-ig
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek; Kolozsvár: , 1999. 352 old.
Buzogány Dezső : Melanchthon és a szabad művészetek
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1999. 150 old. | ISSN 1454-0347
Buzogány Dezső : Melanchthon úrvacsoratana levelei alapján
Debrecen, Budapest: , 1999. 155 old. | ISBN 9638360291
Buzogány Dezső : Harc a tiszta evangéliumért. Kétszáz esztendő az erdélyi református egyház életéből, 16-17. század
Erdélyi Református Egyháztörténeti Füzetek 6; Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1999. 178 old. | ISSN 1454-0347
Rezi Elek : Válaszd az életet! Unitárius erkölcstani tanulmányok
Unitárius Könyvtár 1; Kolozsvár: Erdélyi Unitárius Egyház, 1999. 97 old.
Székely Árpád, Kovács László Attila : A református kántor kézikönyve
Kolozsvár: Erdélyi Református Egyházkerület, 1998. 1 old.
Adorjáni Zoltán : Görög nyelvtan az Újszövetség tanulmányozásához. II. átdolgozott kiadás
Kolozsvár: Protestáns Teológiai Intézet, 1997. 200 old.

Adorjáni Zoltán görög nyelvtankönyvének második kiadása elsősorban a Kolozsvári Protestáns Teológiai Intézet hallgatói számára készült tananyagként. Az általános bevezetés után három főrészre tagolt és mindenekelőtt leíró jellegű nyelvtan hangtani alapismereteket nyújt, majd szótani és mondattani kérdéseket ír le. Jóllehet az igényes nyelvtanok legterjedelmesebb részét a...

Oldalak